Protest Zmos: Samosprávy bojujú za občanov

Prvý sa na pódium postavil Jozef Božik, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), predseda Komory miest ZMOS a primátor mesta Partizánske: „Dnes ráno som dostal otázku, prečo sme túto akciu nezrušili, keď včera (deň pred konaním protestu – pozn. red.) minister hospodárstva predstavil koncept kompenzácií pre obce. V prvom rade, ak by sme neohlásili tento protest, o žiadnych kompenzáciách by sme nepočuli. Takže prečo je to problém?“

A pokračoval konkrétne príkladom Partizánskeho. „Spotová cena elektrickej energie (jednotková cena – pozn. red.) je za mesiac január 160 eur, pred rokom o takomto čase bola 56 eur. Oni stanovili stropový limit 199 eur. Ale viete, aká je konečná cena energie? Nie je to 160 eur. Štát veľmi dobre vedel, že bude zvyšovať distribučné poplatky a tie sa zvýšili z 56 na 112 eur. Zvyšovať sa budú aj ďalšie poplatky. Konečná cena elektrickej energie za január za 1 MWh je 360 eur a mesto si môže uplatniť kompenzáciu vo výške 0,0 eur! Keď štát pripravoval kompenzácie za minulý rok, vybral si dva mesiace – august a september. To sú však mesiace, kedy sa toľko nekúri ani nesvieti. Ale na október, november a december zabudol. Sú tu zástupcovia obcí a miest, ktorí v decembri museli zatvárať plavárne a zimné štadióny.“ Starostovia menších obcí upozornili, že mnohí si nebudú môcť dovoliť platiť energie ani po zastropovaní.

Viacerí vystupujúci tiež pripomenuli, že rozhodnutia štátu minulý rok zobrali samosprávam 618 miliónov eur. „Veľmi dobre vieme, že je ťažká doba a všetci sa musíme skladať. Aj obce a aj občania. Všetci sa musíme uskromniť. Ale ak tento štát hovorí, že „daňové prognózy sa nenapĺňajú“, tak ako sa budú napĺňať naše rozpočty, ak sa už v januári nenapĺňa daňová prognóza?“

Zástupcovia samospráv kritizovali aj návrh, aby tisíce obcí museli kvôli kompenzáciám vypĺňať žiadosti pre ministerstvo namiesto toho, aby úpravu cien vláda dohodla priamo s dodávateľmi energií.

Tesne pred uzávierkou tohto čísla sa zástupcovia ZMOS-u stretli s premiérom Eduardom Hegerom a štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom. Dohodli sa, že prednostovia okresných úradov budú zodpovední za monitoring situácie a za zber dát o energetických problémoch miest a obcí v jednotlivých okresoch. „Hovorili sme aj o tom, že systém kompenzácie zvýšených cien energií, na ktorý je vyčlenených 200 miliónov eur, by sa mal zmeniť tak, aby bolo možné sanovať vzniknuté situácie aj v malých obciach. Za dôležité považujeme, že je záujem štátu pomôcť samosprávam minimálne pokiaľ ide o verejné budovy v originálnych kompetenciách v oblasti školstva: teda materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy a centrá voľného času,“ informoval Jozef Božik. Do dvoch týždňov od stretnutia na úrade vlády bude zasadať pracovná skupina zložená zo zástupcov rezortov financií, hospodárstva, vnútra a ZMOS.

O tom, ako zvyšovanie cien energií, daňový bonus a koncept škôlky pre všetkých, ako aj ďalšie rozhodnutia štátu ovplyvnia rozpočet mestskej časti na nasledujúci rok, si môžete prečítať na stranách 4-6.

 

Vydanie: Marec 2023