Prvá kosba: Prečo sa začalo tak skoro?

Ružinov patrí medzi najväčšie mestské časti Bratislavy. Udržať pritom trávnaté plochy v udržiavanom stave si tak nevyžaduje len čas, ale hlavne dobrú organizáciu. A tak otázka – kosiť či nekosiť vyvoláva vždy na jar mnohé vášne. Prečo sa v Ružinove odštartovala už v prvej polovici apríla? 

Ak sa vám zdá, že sa s kosbou mohlo ešte počkať, tak opak je pravdou. Naša mestská časť má totiž rozlohu takmer 40 km2 a pokosiť treba 1 800 000 m2. Znie to síce takmer neuveriteľne, ale je to plocha veľká ako 250 futbalových ihrísk. Pokosiť naraz takú veľkú rozlohu na jedenkrát a v rovnakom čase, nie je možné.

Ako to naplánovať

Základom prác je vždy dobrý plán. Začiatkom apríla preto kolegovia prešli všetky sídliská, aby zistili, aká je situácia a kde treba začať s kosbou na začiatku a kde to ešte vydrží. Dostatok vlahy a pribúdajúce slnečné lúče ženú trávu rýchlo nahor. Navyše – okrem trávy rastie aj burina a mnohé byliny, ktoré spôsobujú alergie.

Ako prvé sa kosili Nivy a Ružová dolina, kde pokosené upravené trávniky obyvatelia určite ocenia. Štyri plnohodnotné kosiace tímy to stihli expresne rýchlo – za tri pracovné dni. Ešte pred veľkonočnými sviatkami sa stihli pokosiť aj prícestné pásy v Prievoze a po sviatkoch sa pokračovalo aj na Ostredkoch. Kosiť sa však muselo aj počas víkendov, s čím súvisí aj väčší hluk. Prvú kosbu sme totiž museli rýchlo ukončiť, aby sa mohlo začať s druhou.

Bez vás to nepôjde Kosba síce vyzerá ako jednoduchá vec, ide však o celkom náročný proces. Potrebujeme pritom aj vašu aj spoluprácu. Preto prosíme, aby ste dodržiavali dočasné dopravné značenie. 

 

Vydanie: Máj 2022