Pýtali ste sa: Čo sa chystá na obľúbených miestach?

V Ružinove je viacero miest, ktoré si obľúbili nielen domáci, ale aj ľudia z ostatných častí Bratislavy – medzi také patria určite trhovisko Miletičova a okolie jazera Štrkovec. Zároveň máme vo svojom okolí priestory, ktoré by si zaslúžili kompletnú rekonštrukciu, aby mohli začať slúžiť komunite z danej lokality - ako napríklad park na Vietnamskej. .

Prinášame vám stručný prehľad ideových zámerov revitalizácie spomínaných troch lokalít. Celé znenie schválených zámerov nájdete na webe mestskej časti, v tomto texte uvádzame len informácie, na ktoré sa najčastejšie pýtate. A čo sa bude diať ďalej? Na základe týchto materiálov vypracuje Metropolitný inštitút Bratislava ako spolupracujúca inštitúcia zadanie architektonickej súťaže.

Areál hier Radosť Štrkovec

Areál hier by sa mal stať jedným z najlepších ekologických a zelených voľnočasových areálov pre deti a mládež na Slovensku, v ktorom rodiny dokážu stráviť celý deň a má slúžiť ako miesto v meste, ktoré obyvateľom pomáha znášať dôsledky klimatickej zmeny.

Súčasťou detského ihriska je už takmer 50 rokov socha ťavy, ktorej autorom je Rastislav Miklánek a ako symbol areálu by aj do budúcnosti mala byť umiestnená na mieste adekvátnom historickému odkazu, ktorý sa s ňou spája.

Štrkovecký amfiteáter v súčasnej dobe nemá adekvátne využitie. Skúsenosti ukázali, že vzhľadom na rušenie okolitých obytných budov hlukom sa stal miestom nevhodným pre akúkoľvek hudobnú produkciu, pri ktorej sa vyžaduje čo i len o trochu silnejšie ozvučenie. V rámci architektonickej súťaže sa preto bude hľadať aj alternatívne využitie pre tento priestor.

Areál hier Radosť sa v minulosti spájal s viacerými vodnými prvkami (fontána, bazénik pre deti, lodičky), ktoré sa u obyvateľov tešili veľkej obľube. Mestská časť preferuje riešenie, ktoré by nadviazalo na túto tradíciu, napríklad vo forme vytvorenia detského vodného ihriska.

Ružinov tiež hľadá riešenie, ktoré by zabezpečilo, že aspoň časť detského ihriska bude upravená tak, aby bola celoročne využiteľná a adekvátne osvetlená. Preferovanou možnosťou pritom nie je vznik interiérovej herne, ale prekrytie časti alebo celého detského ihriska tak, aby bolo chránené pred snehom a dažďom a aby mohlo byť večer adekvátne osvetlené bez toho, aby to rušilo obyvateľov v blízkom okolí.

Trhovisko Miletičova

Ostane všetko, čo majú Ružinovčania na Miletičke radi, len bude lepšia. Zámer opisuje budúcnosť obľúbeného trhoviska doslova ako: „Bratislavský Naschmarkt. Trhovisko Miletičova sa pri zachovaní svojho genia loci stane moderným a ekologickým miestom nielen pre nákupy obyvateľov Bratislavy, ale aj pre ich stretávanie sa, gastronomické zážitky a lokálne kultúrne podujatia, sedem dní v týždni, od rána až do večera.“

Aj po rekonštrukcii ostane Trhovisko Miletičova najväčším otvoreným trhoviskom na Slovensku. Ružinov jednoznačne potvrdil, že akékoľvek iné spôsoby využitia areálu na akýkoľvek iný typ rozvoja a developmentu sú neprípustné a zámer nepočíta s výstavbou klasickej uzavretej tržnice.

Podmienkou úspechu náročného projektu revitalizácie je premena Miletičky na miesto, ktoré bude lákať viaceré skupiny zákazníkov – nielen tých, ktorí sem sobotu čo sobotu prichádzajú nakupovať, ale aj pracujúcich z okolia za účelom obedového stravovania, mladých i starších obyvateľov unikátnou gastronómiou, širokú verejnosť lokálnymi kultúrnymi podujatiami, blšími trhmi, a podobne. Mala by sa stať miestom, ktoré nežije len v čase hlavných nákupov, ale počas celého dňa každý deň v týždni, a ktoré sa z miesta nákupov stane miestom stretávania sa.

Vzdelávací – voľnočasový park Vietnamská

Školský areál na Vietnamskej ulici už roky chátra, má však vysoký potenciál a takmer celý využiteľný areál je vo vlastníctve hlavného mesta, resp. mestskej časti.

Hlavným zámerom mestskej časti je využiť ho pre aktivity školstva a základnej občianskej vybavenosti pre obyvateľov z okolia (najmä: šport, park, detské ihrisko, výbeh pre psov a podobné funkcie). Absolútne vylúčené je akékoľvek využitie na funkcie bývania, kancelárskeho a akéhokoľvek iného komerčného developmentu.

Na základe viacerých spoločných rokovaní medzi mestskou časťou a magistrátom hlavného mesta sa ako najvhodnejšia alternatíva javí vyhlásenie verejnej súťaže na koncesiu predmetných pozemkov, v rámci ktorej by sa víťaz koncesnej súťaže zaviazal prenajať si predmetné pozemky na dlhšiu dobu (rádovo 30 - 50 rokov), vystaval a prevádzkoval by na nich základnú školu, ktorú by po uplynutí doby prenájmu previedol do vlastníctva mesta, resp. mestskej časti.

Škola pre približne 400 detí by vznikla na mieste troch nevyužiteľných pavilónov bývalej (zhorenej) školy. Vnútroblok školy by tvoril verejný priestor, park a menšie športovisko. Zároveň bude potrebné vyriešiť umiestnenie a vytvorenie nového detského ihriska, ktorého vznik je jednoznačnou podmienkou mestskej časti. Rovnako sa bude dbať na zachovanie zelene a vzrastlých stromov.

Mestská časť plánuje rekonštrukciu existujúcej športovej haly a rekonštrukciu bývalého DK Bulharskej. Tieto projekty tiež čiastočne súvisia s riešením lokality školy a parku na Vietnamskej.

Kompletné znenie ideových zámerov nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Február 2024