Pýtali ste sa: Hirošima: Čo sa bude diať?

V poslednej dobe dostávame do redakcie Ružinovského Echa stále viac otázok na tému ďalšieho postupu pri odstraňovaní skeletu bývalého obchodného domu Ružinov, známeho skôr pod menom Hirošima. Aký je teda stav ohľadom búrania a nového projektu?

Ružinovský stavebný úrad v súčasnosti nevedie žiadne stavebné konanie, ktoré by sa týkalo tejto stavby. Investor od začiatku roka 2021 intenzívne pracuje na získaní všetkých povolení, ktoré by umožnili zmenu pôvodne povoleného projektu a začiatok výstavby územia v novej podobe, aká bola verejnosti a zástupcom samosprávy predstavená ešte v roku 2020. Získať vyjadrenie ministerstva životného prostredia, ktoré by investorovi umožňovalo pokračovať v povoľovacom procese, trvalo dva a pol roka. Získať všetky povolenia, ktoré umožnia začať s búraním existujúceho skeletu a výstavbou novej podoby projektu, bude podľa odhadov stavebníka minimálne ešte jeden rok. S búraním skeletu sa preto nepočíta skôr ako v roku 2025. 

 

Vydanie: Marec 2024