Rande s naším mestom

Ružinov sa opäť zapojil do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše mesto. Do dvanásteho ročníka sa prihlásili ľudia z firiem, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú.

Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta. Cieľ sa tento rok podarilo splniť na jednotku. „Máme jedenásť aktivít v rámci Ružinova, pod ktoré sa podpísal miestny úrad. Dobrovoľníci sa nachádzajú napríklad na detských ihriskách, upratujú sa skládky, verejné priestranstvá. Do prác sa zapájajú aj viacerí zamestnanci miestneho úradu,“ priblížila Lesia Richterová z Referátu verejnoprospešných služieb a verejného poriadku ružinovského miestneho úradu. Vďaka podujatiu sa tak vynovili detské ihriská napríklad na Šándorovej, Mesačnej, Súmračnej či Martinčekovej ulici. Dobrovoľníci v rovnakých tričkám s nápisom Dnes mám rande s naším mestom maľovali, rekonštruovali a dávali nový šmrnc detským rajom. Medzi nimi boli aj viacerí ružinovskí poslanci. „Ja som sa pustil do maľovania prvkov na detskom ihrisku na Martinčekovej ulici. Túto akciu podporujem, vždy sa rád zúčastním a pomôžem. Som rád, že sa zapája tak veľa ľudí, dobrovoľníkov,“ skonštatoval ružinovský poslanec Igor Adamec. „Natierala morské vlnky na tomto hracom prvku, na drevenej lodi. Lebo presne práve na tomto ihrisku som vyrastala, čiže mám pekné spomienky, veľmi rada preto pomôžem, aby sa toto ihrisko trošku zveľadilo,“ dodala ružinovská poslankyňa Martina Fondrková. Pracovalo sa nielen na ihriskách. Skrášľovalo sa napríklad aj samotné okolie ružinovského miestneho úradu. Vďaka šikovným rukám dobrovoľníkov dostalo nový šat aj materské centrum Hojdana a mnohé ďalšie budovy, miesta, lokality nie len v Ružinove, ale na celom Slovensku.

Katarína Kostková foto: autorka

 

Vydanie: Júl - August 2018