Regulované parkovanie: Teraz Starý Ružinov, do leta celé Nivy

Už niekoľko dní funguje zóna Starý Ružinov – východ v pravidlách celomestskej parkovacej politiky. Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú parkovania rezidentov a návštevníkov tejto zóny a ktoré fungujú na rovnakom princípe v celej Bratislave. Základným rozdielom je hodinová suma, ktorú zaplatí za parkovanie nerezident.

Obyvatelia s trvalým pobytom v regulovanej zóne môžu v zóne s rezidentskou parkovacou kartou parkovať neobmedzene. O tú môžu požiadať cez www.paas.sk. Obyvatelia Starého Ružinova – východ sa môžu prihlasovať aj naďalej, obyvatelia ostatných zón na Nivách v čase, kedy bude otvorená registrácia pre ich zónu. Termíny, kedy je možné sa registrovať, budú zverejňované postupne.

Nerezidenti a návštevníci

Nerezidenti, teda návštevníci danej zóny, platia za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu. V Starom Ružinove je to v pracovné dni v čase od 14:00 do 6:00 vo výške 1,50 eura za hodinu. Je to práve táto hodinová sadzba, ktorá má odradiť ľudí, ktorí v lokalite nebývajú, od dlhodobého parkovania v zóne, napr. kvôli dochádzaniu do práce alebo za službami. Zanecháva tak viac parkovacích miest voľných pre rezidentov, v blízkosti ich bytov.

Skúsenosti z iných miest už teraz ukazujú, že takáto regulácia funguje a parkovacie miesta sú pre rezidentov, teda ľudí, ktorí v danej oblasti žijú, dostupnejšie. Čo však v prípade, že ku vám chodí návšteva? Existuje riešenie. Rezidenti regulovaných zón zároveň môžu požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu s voľnými hodinami pre parkovanie svojich návštev.

Značenie v zóne

V zónach je možné parkovať len na vyznačených miestach - vodorovné značenie (parkovacie miesta či pásy). Dôležité je však orientovať sa aj zvislým značením, napríklad aj informačnými tabuľami, ktoré uľahčujú orientáciu v zóne (modré pre rezidentov a zelené pre návštevníkov). Na modrej tabuli sú umiestnené kódy pre rezidentov (RU1), ktoré budú informovať o tom, kde môžu parkovať rezidenti s ich rezidentskou kartou. Ak do zóny prídete ako návštevník, pozriete sa na zelenú tabuľu, kde bude uvedený čas spoplatnenia parkovania aj kód úseku parkovania.

Čo je „kód úseku“

Kód úseku parkovania je štvorciferný kód, ktorý nájdete na zelených informačných tabuliach v uliciach. Kód nájdete aj online na stránke www.paas.sk/mapa-zon po kliknutí na konkrétnu ulicu, kde ste zaparkovali. Tento kód zadáte do aplikácie alebo parkomatu a podľa kódu a zvolenej dĺžky parkovania bude vypočítaná cena za parkovanie. Je potrebné zadať kód úseku parkovania tej ulice, na ktorej ste zaparkovali, inak vozidlo nebude správne zapísané do systému a pri kontrole môže byť udelená pokuta. V mobilných aplikáciách môžete, no nemusíte zadávať kód úseku parkovania ručne, stačí ak v aplikácii na mape označíte ulicu, kde ste zaparkovali a aplikácia doplní kód úseku parkovania za vás, prípadne aplikácia zistí kód úseku aj automaticky na základe polohy (pri zapnutej GPS).

Ako platiť parkovné

Na úhradu hodinového parkovného a na využitie bonusovej a návštevníckej parkovacej karty slúžia v PAAS primárne mobilné aplikácie (v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa to sú – MPLA, bmove, ParkDots, HOPIN - všetky dostupné pre Android aj iOS), stačí zadať evidenčné číslo vozidla. Na mape si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape po kliknutí na konkrétnu ulicu www.paas.sk/mapa-zon, ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach). Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30-minútový parkovací lístok, dlhší čas parkovania je možné zvoliť po 1-minútových intervaloch). Zaplatíte a parkujete. Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV. Ďalšou možnosťou je platba prostredníctvom parkomatu. Zapnete ho modrým tlačidlom a vyberiete transakciu. Následne si vyberiete konkrétny úsek parkovania (štvorciferný kód) a zadáte EČV vozidla. Následne si zvolíte spoplatnenú dobu, potvrdíte výber a zaplatíte kartou.

Spracované podľa paas.sk

 

Vydanie: Apríl 2022