Regulované zóny: Pohodlnejšie parkovanie pre rezidentov

Diskusie o regulovanom parkovaní vyvolávala pred jej zavedením mnoho emócií. Prax však ukazuje pozitívne výsledky. Boli sme sa pozrieť v zóne Nivy, aby sme zmapovali, aký efekt priniesli nové pravidlá v parkovaní. Ukazuje sa, že dopravná situácia je prehľadnejšia, ulice sú prázdnejšie a parkovacích miest je pre rezidentov viac.

Keď sa o regulovanom parkovaní začalo hovoriť, vznikli hneď dva tábory – jeden za a druhý celkom logicky – proti. Ich argumenty boli jasné. Prívrženci dávno vedeli, že parkovanie bez pravidiel nie je v hlavnom meste dlhodobo udržateľné. Odporcovia však namietali, že regulácia nemá význam. Je to tak naozaj?

Aké boli ciele?

• jasne definovať, kde môžu vozidlá parkovať v súlade so zákonom tak, aby nebránili v rozhľade v križovatkách, vjazdom a výjazdom vozidiel z pozemkov a garáží, nepoškodzovali zeleň, neblokovali chodníky

• vyčistiť verejný priestor od narastajúceho počtu parkujúcich vozidiel a skvalitniť tak životné prostredie a verejný priestor pre obyvateľov zóny

• zachovať čo najväčšiu plochu chodníkov pre chodcov ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky

• zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska

Ako na to?

Už teraz mapovacia štúdia dokazuje, že prvé tri ciele sa dajú dosiahnuť jediným krokom a to vodorovným dopravným značením. Parkovanie v zóne je totiž povolené iba na vyznačených parkovacích miestach, pričom je zabezpečená kontrola dodržiavania týchto stanovených pravidiel.

Parkovanie na nevyznačených miestach je povolené iba vo vnútroblokoch, kde o tom informujú zvislé dopravné značky.

Ako zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov?

Odpoveď je jednoduchá - znížením počtu parkujúcich vozidiel v regulovanej zóne. Ako je to možné desiahnuť? Tito kroky robíme:

1. vo vymedzenom čase je parkovanie v takejto zóne pre nerezidentov spoplatnené

2. vo vnútroblokoch a označených úsekoch ciest je povolené parkovať 24 hodín denne výlučne rezidentom, pričom nie je tam možné zakúpiť parkovací lístok pre nerezidenta 

3. postupné rušenie vyhradených parkovacích miest pre fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou vyhradených miest pre ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov zóny

4. postupné odstránenie vrakov, ktoré blokujú parkovacie miesta (na čom intenzívne dlhodobo pracujeme)

5. obmedzenie počtu vozidiel na domácnosť, ktoré môžu dostať rezidentskú kartu – z celkového počtu vydaných rezidentských kariet si 1. vozidlo registrovalo 90 % domácností, 2. vozidlo 9 % domácností a 3. vozidlo menej ako 1 % domácností

Čo sa zmenilo?

Už teraz je však možné konštatovať, že vo vysokej miere sa parkuje iba na vyznačených miestach, čím sa výrazne vyčistil verejný priestor a chodníky opäť plnia svoju funkciu. Slúžia teda chodcom a matkám s kočiarmi, pre ktoré boli manévre pomedzi automobily mimoriadne nebezpečné.

Dostupnosť parkovacích miest pre rezidentov sa mení v závislosti od hodín počas dňa a tiež dní v týždni. Dostupnosť parkovacích miest pre rezidentov nie je na každej ulici v regulovanej zóne rovnaká. Po monitoringu v kritických lokalitách sa situácia prehodnotí tak, aby bol zabezpečený dostatok parkovacích miest pre rezidentov v dostupnej vzdialenosti od bydliska.

Čo bude ďalej?

Spustenie regulácie je len prvým krokom. Situácia sa bude ďalej monitorovať a podľa potreby ďalej pridávať/ uberať/ meniť počty parkovacích miest, ale aj časové sloty, počas ktorých je spoplatnené parkovanie nerezidentov alebo určiť miesta výlučne pre parkovanie rezidentov. 

 

Vydanie: September 2022