Regulované zóny: Vnútrobloky na trávnikoch: Nové pravidla parkovania v zóne

Tisíce obyvateľov a ďalšie tisíce návštevníkov. Tak to každý deň vyzerá v ružinovskej časti Trávniky. Už mesiace sa množia otázky o tom, kedy už bude spustená parkovacia politika aj v tejto lokalite a najviac z nich sa týka vnútroblokov. Pripravili sme preto súhrn odpovedí na všetky vaše otázky. 

V rámci regulovaného parkovania v časti Trávniky budú mať vnútrobloky na Astrovej, Narcisovej, Šalviovej, Muškátovej, Rumančekovej a Nezábudkovej ulici upravený parkovací režim.

 

V celej zóne platia tieto základné pravidlá:

■ Státie vozidiel je povolené iba na vyznačených miestach, čo platí bez časového obmedzenia, teda neustále (ani cez víkend nie je možné parkovať mimo vyznačených miest).

■ Počas pracovných dní, v čase od 12:00 do polnoci, musí mať vozidlo zakúpený parkovací lístok. Toto však neplatí, ak ste rezident a máte zakúpenú platnú rezidentskú kartu.

■ V časti vnútrobloku pre rezidentov (na tabuli je napísané REZIDENTI) je povolené parkovať výlučne rezidentom a opäť iba na vyznačených miestach. Ak k vám príde návšteva, zaparkovať tam nemôže. Na tomto mieste si totiž ani nemôže zakúpiť parkovací lístok.

 

Ako to bude fungovať?

FIALOVÁ FARBA – parkovacie plochy pri vjazde do vnútrobloku - budú slúžiť pre parkovanie rezidentov aj návštev. Ak ste rezident a máte rezidentskú kartu, parkovné neplatíte. Pre návštevy bude parkovanie na týchto miestach v pracovné dni od 12:00 do 24:00 spoplatnené sadzbou 1,50 eur/ hod.

MODRÁ FARBA – v úseku, v ktorom bude vyznačená OBYTNÁ ZÓNA - bude povolené parkovanie iba rezidentom, teda jednoducho povedané – tým, ktorí tam bývajú a majú rezidentskú kartu. Návšteva, dopravná obsluha, kuriér, taxi alebo vozidlo s nákladom síce môže do tejto časti vnútrobloku vchádzať a zastaviť na nevyhnutnú dobu (naloženie a vyloženie tovaru alebo osôb), parkovať tam však nesmie (ani na kávu alebo namontovanie klimatizácie či kuchynskej linky).

POZOR!!! Špecifickou situáciou je, že v OBYTNEJ ZÓNE slúži cesta ako chodník (ako to už roky poznáme aj z iných lokalít). Autá po ňom môžu jazdiť, ale vodiči musia dodržiavať určené podmienky.

Prvou z nich je maximálna povolená rýchlosť 20 km/ hod. (čo vie každý vodič, ktorý absolvoval autoškolu a získal vodičský preukaz). Myslite na to, že chodci tu majú vždy prednosť. Vodič musí chodcom nielen dať prednosť, ale aj zastaviť, ak treba. Chodec nemusí pobehnúť, aby autám uhol, nesmie však autám úmyselne prekážať.

Práve kvôli pravidlám v obytnej zóne je parkovanie umožnené takým spôsobom, ako je určené značením na ceste. Po spustení regulácie sa v tomto priestore obmedzí doprava iba na rezidentov a obsluhu územia, čo značne odľahčí dopravnú situáciu. Iné vozidlá tam nebudú mať dôvod „krúžiť“ a hľadať parkovacie miesto. 

 

Kde získate informácie?

Dopravný režim, týkajúci sa chodcov a vozidiel v obytnej zóne bude presne vyznačený.

■ všetky domácnosti vo vnútroblokoch dostanú informácie do schránok

■ pri vjazde do vnútrobloku bude tabuľa so základnými informáciami

■ do spustenia regulácie, a aj po jej zavedení, bude na mieste pravidelne prítomná hliadka mestskej polície, ktorá vodičov usmerní

Po spustení regulácie budeme situáciu monitorovať, operatívne sa dopravné značenie prispôsobí tak, aby bola plynulá premávka s ohľadom na priľahlé parkovacie miesta.

 

Čo znamenajú jednotlivé značky?

Obytná zóna – začiatok a koniec – upravuje pravidlá správania chodca a vodiča v takto ohraničenej zóne. Vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. Chodci smú používať cestu v celej jej šírke, zároveň sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Obsluha škôlky – pokiaľ sa vo vnútrobloku nachádza materská škola, bude pre rodičov (na dovoz a odvoz detí) vyhradený potrebný počet miest. V časoch, uvedených na značke, tam budú môcť bezplatne parkovať výhradne rodičia škôlkarov, ale len počas odovzdávania a vyzdvihovania detí. Mimo uvedeného času slúžia opäť tieto miesta pre parkovanie rezidentom.

Parkovanie pre rezidentov – označuje úsek, kde je povolené parkovať výlučne vozidlám s rezidentskou kartou, čiže rezidentom.

Parkovanie pre osoby s ŤZP – parkovacie miesta, určené pre všetkých účastníkov s parkovacím preukazom pre osobu so zdravotným postihnutím, majú slúžiť pre návštevy územia.

Zákaz zastavenia platí pre všetky vozidlá, okrem vodiča, pre ktorého je toto parkovacie miesto vyhradené. Označuje totiž miesto pridelené konkrétnemu rezidentovi územia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý spĺňa zásady pridelenia takéhoto miesta. Všade sa budujú aj bezbariérové prístupy k parkovacím miestam.

 

Najčastejšie otázky a odpovede

Budú smieť do časti vnútroblokov určenej pre rezidentov vchádzať aj iné vozidlá?

Áno, vjazd nie je obmedzený na žiadnu skupinu vozidiel. Okrem rezidentov tam však iné vozidlo nesmie parkovať. Iné vozidlo môže naložiť / vyložiť náklad alebo prepravované osoby a následne musí opustiť tento priestor.

Kde budú parkovať návštevy bytových domov vo vnútrobloku?

Návšteva môže parkovať v prednej časti vnútrobloku na to určenej alebo v dochádzkovej vzdialenosti na priľahlých uliciach.

Ako bude zabezpečená kontrola dodržiavania pravidiel parkovania?

Denne bude každá ulica v zóne kontrolovaná asistentami PAAS. Vozidlo, ktoré bude stáť mimo vyznačených miest alebo nebude mať uhradené parkovné, dostane pokutu vo výške 78 eur (54 eur pri včasnej úhrade), ktorá mu bude automaticky doručená poštou.

Mám kúpený parkovací lístok a aj tak som dostal nálepku...

V zónach s označením REZIDENTI môžu parkovať len tie vozidlá, na ktoré majú obyvatelia vydanú rezidentskú kartu.

Ak vaša návšteva zaparkovala mimo tejto časti, v zóne určenej aj pre návštevy, a dostala nálepku, je dôležité skontrolovať si, či má parkovací lístok zakúpený na správny úsek parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete v mobilnej aplikácii, alebo na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu, ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach).

Pokiaľ ste nezvolili správny kód, pri kontrole bude vozidlo vyhodnotené ako parkujúce bez uhradeného parkovného. Okrem toho je možné, že ste parkovali mimo vyznačeného parkovacieho miesta. V regulovaných zónach totiž platí, že je povolené parkovať len na vyznačených miestach, resp. v parkovacích pásoch.

 

Vydanie: Jún 2024