Rekonštrukcie: Čo sa chystá vo Vlčom hrdle?

Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa pribudol na zastávke MHD Zajačie nový prístrešok a Vlčie hrdlo čakajú v nasledujúcom roku aj ďalšie projekty. Vďaka tomu, že minulý rok získal Ružinov značnú časť pozemkov v okolí Slovnaftu, rozviazali sa mestskej časti ruky a môže investovať do revitalizácie verejných priestranstiev v tejto lokalite.

Keď pred časom prichádzali z Vlčieho hrdla podnety na opravu ciest, chodníkov, či pravidelnú údržbu zelene alebo ihrísk, mestská časť konať nemohla. Zákon niečo také nedovoľoval verejné financie môže obec investovať len do svojho majetku, resp. majetku, ktorý má v správe. V tom čase však väčšina patrila práve Slovnaftu. Po niekoľkoročných zložitých rokovaniach, prešli vlani do vlastníctva mestskej časti cesty, chodníky a parkovacie plochy (pozemky pod nimi sú stále majetkom Slovnaftu). Ostatné pozemky určené v zmluve dostal Ružinov do prenájmu za symbolické euro. Netýka sa to však celej lokality a to bol aj prípad spomínanej zastávky v MHD.

Nová zastávka

Osadenie prístrešku na zastávke MHD Zajačie vyvolalo množstvo spokojných reakcií. Opakovala sa však otázka, prečo to trvalo štyri roky. Na tejto zastávke stojí len jeden autobus, ktorý odvezie cestujúcich k mestskej spaľovni a opačným smerom len jednu zastávku ku vchodu do Slovnaftu, kde musia prestúpiť na iné spoje. Na blízkom sídlisku žijú ale stovky ľudí. Mestská časť sa preto obrátila na magistrát hlavného mesta a Dopravný podnik Bratislava so žiadosťou, aby takýto prístrešok vybudovali. Predtým však bolo potrebné vysporiadať sa s množstvom nezrovnalostí v zákonoch, najmä okolo vlastníctva a to všetko práce blokovalo. Napokon dal projektu zelenú samotný Slovnaft, na ktorého pozemku zastávka stojí. Mestská časť ho síce financovať nemôže, ale po dohode to zaplatí spoločnosť CTP, ktorá sa chystá neďaleko odtiaľ investovať. Spolupráca so súkromným sektorom tak môže pomôcť v prípadoch, kde obce nemôžu investovať financie z vlastného rozpočtu.

Ďalšie projekty

Dobudovaním zastávky sa starostlivosť o Vlčie hrdlo nekončí. Rokuje sa aj o realizácii priechodu pre chodcov cez cestu k zastávke na opačnej strane, čo je však omnoho zložitejšie. V rozpočte na rok 2024 sú prostriedky na rekonštrukciu hlavnej cesty v sídlisku. Zámerom je tiež rozšíriť detské ihrisko, osadiť komplexnú informačnú tabuľu a napokon, v spolupráci s Cultusom Ružinov, sa bude vo Vlčom hrdle konať podujatie Ahoj, sused!

 

Vydanie: Apríl 2024