Rekonštrukcie detských ihrísk: Areál hier radosť je zatvorený

Najznámejšie detské ihrisko v Ružinove dočasne zatvorilo svoje brány. Môžu za to sprísňovanie bezpečnostných noriem a zlý technický stav hracích prvkov. Z rovnakého dôvodu začalo v polovici novembra odstraňovanie starých nebezpečných prvkov aj na ihriskách Budovateľská, Kozmonautická, Jašíkova a Haburská, tie sú však deťom k dispozícii aj naďalej. Ale pre tých, ktorí ste sa pýtali... Áno, ťava na Štrkovci ostane!

Prečo sa musia prvky vymieňať, keď dnešní rodičia sa na nich hrávali a páčia sa aj ich deťom? Podmienky ich prevádzkovania veľmi presne určujú technické normy 1176/1177. Prevádzkovateľ detského ihriska je povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených a zaškolených osôb na výkon kontroly.

Úlohou kontroly je hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, technického stavu zariadení, základov a povrchov, napríklad v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie či poškodenia. Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byť odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, vlastník/prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Inšpekcia môže dokonca voči správcovi/ prevádzkovateľovi ihrísk vyvodiť až trestnoprávnu zodpovednosť.

Čo bude0 s ihriskom na Štrkovci ďalej? Ružinov definitívne získal do vlastníctva pozemky pod celým areálom a chystá veľkú revitalizáciu celého areálu. V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy sa pripravuje architektonická súťaž, ktorej cieľom je navrhnúť rekonštrukciu tak, aby tu vznikol areál pre rodiny s deťmi, kde by mohli stráviť celý deň (dostatkom rôznych atrakcií, sociálnym zázemím a ďalšou infraštruktúrou).

Keďže ide o vysokú investíciu, v roku 2024 mestská časť nepočíta so začiatkom rekonštrukcie. Aby však areál nebol po celý tento čas uzatvorený, budú tu dočasne umiestnené nové, náhradné prvky pre deti. Od leta by tak mohlo byť ihrisko znova otvorené. Keď začne plánovaná veľká rekonštrukcia, presunú sa tieto prvky na iné detské ihriská v Ružinove.

 

Vydanie: December 23 - Január 24