Rekonštrukcie a nové projekty: Čo je nové a čo ďalšie sa chystá v Ružinove?

Pozrite si prehľad toho, čo sa v Ružinove podarilo zrekonštruovať počas posledných mesiacov. Ale aj to, čo sa plánuje v najbližšej dobe – od zrekonštruovaných ciest a chodníkov, cez opravené ihriská, nový psí výbeh, solárne lampy až po novú výsadbu. 

Ružinov má viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov a mnohé z nich potrebujú väčšie alebo menšie rekonštrukcie - kompletné, prípadne výmenu povrchov. Najväčšou prekážkou je však finančná náročnosť týchto projektov. Napriek tomu boli aj v posledných mesiacoch zrekonštruované viaceré cesty, chodníky a ihriská.

Rekonštrukcia Kladnianskej ulice

Na Kladnianskej ulici bola realizovaná kompletná rekonštrukcia komunikácie. Rekonštrukcia sa začala v roku 2023 a ukončená bola v tomto roku. Mestská časť za rekonštrukciu zaplatila takmer 900-tisíc eur.

Opravy povrchov komunikácii

V tomto roku boli ukončené opravy povrchov komunikácií na Albrechtovej, Čmelíkovej – chodník pri detskom ihrisku, na Ďatelinovej, Komárnickej, Podlučinského, Solivarskej, Teslovej a tiež bol opravený povrch na komunikácii vo Vlčom hrdle.

Nový psí výbeh na Miletičovej

Nový psí výbeh sa nachádza na rohu ulíc Miletičova a Záhradnícka. Vo vnútri sú osadené lavičky a kôš. Psí výbeh je vybudovaný tak, aby bol počas letných slnečných dní zabezpečený tieň pre psíky.

Detské ihrisko Haburská

Asfaltové plochy boli nahradené vodopriepustnou dlažbou, ktorá zároveň v letných mesiacoch znižuje vysokú povrchovú teplotu. Zrekonštruované volejbalové ihriskoteraz spĺňa všetky súťažné požiadavky na beach- voleyball, vymenený a zjednotený bol tiež mobiliár (lavičky, koše a infotabule).

Na detskom ihrisku boli vybudované záhony, živý plot a vysadené nové stromy. Nachádza sa tu aj inkluzívny kolotoč a inkluzívne pieskovisko z agátového dreva v tvare lode, ktoré sú určené pre zdravotne znevýhodnené deti. Hlavným hracím prvkom je „Loď Nina“, na ktorej nájdete lezeckú stenu, lanovú sieť, prednú a zadnú palubu, schody či šmykľavky. Ihrisko bolo vybudované z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

PLÁNOVANÉ REKONŠTRUKCIE

Rekonštrukcia ihriska Budovateľská

Rekonštrukcia ihriska je plánovaná v tomto roku. Všetky hracie prvky a mobiliár budú vymenené za nové (lanová dráha, kombinované zostavy, hojdačky, edukatívne panely, kresliace tabule) a pôvodná dopadová plocha bude nahradená za liatu gumu. V rámci novej dispozície detského ihriska budú vybudované chodníky, plánuje sa aj doplnenie stromov, zelene a vybudovanie záhonov.

Štrkovec – Areál hier Radosť

Pôvodné drevené hracie prvky boli demontované a budú nahradené novými hracími prvkami, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy. Ihrisko bude pozostávať z lanovky, vežovej pevnosti, hojdačiek, lanových prvkov, nafukovacej trampolíny a ďalších prvkov. Rekonštrukcia začne v máji, resp. začiatkom júna.

Solárne lampy

Verejné osvetlenie má v Bratislave na starosti magistrát a mestský podnik Technické siete Bratislava. Na miestach, kde nie je možné (alebo dostatočne rýchlo) vybudovať nové stĺpy verejného osvetlenia, umiesňuje mestská časť aj v tomto roku nové uličné solárne lampy. Ide o sezónne osvetlenie, pri ktorom je potrebné počítať s obmedzenou svietivosťou pri zmene svetlotechnických podmienok v zimných mesiacoch. Umiestňované sú z bezpečnostných dôvodov na miesta, kde nie sú dostupné siete a nie je možné osadiť štandardné verejné osvetlenie. Nájdete ich na ihrisku Budovateľská, na Mesačnej a Súmračnej.

Ďalšie lampy pribudnú:

■ na ihriskách Haburská, Martinčekova, Páričková, Svidnícka, Tekovská, Albrechtova, Kvetná, Rumančeková,

■ do psích výbehov Syslia, Gašparíkova,

■ ďalšie solárne lampy budú umiestnené v lokalitách Listová pri pošte, Čmelíkova-Borodáčova nad chodník popri plote Gymnázia I. Horvátha, Nevädzová pri dažďovej záhrade, na Pivoňkovej a vo vnútrobloku Kvačalova/ Kulíškova/ Koceľova.

 

Vydanie: Jún 2024