Rezidentské parkovanie: Ako (ne)parkovať vo vnútroblokoch

Koncom októbra sa parkovacia politika v Ružinove rozšírila o ďalšie zóny – Košická-Miletičova-Prievozská a Ružová dolina. Súčasťou tejto lokality je aj niekoľko vnútroblokov, kde platia prísnejšie pravidlá parkovania ako na ostatných miestach. Kde sa teda dá a kde nedá parkovať? Môžem parkovať aj mimo vyznačených miest?

Parkovanie: Rezidenti

Označenie „rezidenti“ znamená, že v tejto časti (ulici, vnútrobloku) môžu parkovať obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v danej zóne a majú platnú rezidentskú kartu.

Nemôžete tu teda zaparkovať ani keď idete na obed do reštaurácie, do posilňovne alebo na návštevu ku kamarátom. Toto pravidlo platí 24 hodín denne a 7 dní v týždni, teda aj cez víkendy a iné autá tu nemôžu parkovať ani vtedy, ak by si chceli zaplatiť parkovné.

Vyznačené miesta

Pokiaľ sa vnútroblok nenachádza v zóne so zákazom státia, môžete zaparkovať len na vyznačenom mieste. Pokutu môžete dostať aj v tom prípade, ak parkujete síce vo „svojej“ zóne, ale mimo vyznačených parkovacích miest.

Cik-cak čiary

Také miesto slúži výlučne na krátkodobé zastavenie kvôli vyloženiu a naloženiu tovaru. Nie je k dispozícii na bežné parkovanie a to ani večer a počas víkendov. Za dlhodobé státie na takomto mieste môžete dostať pokutu.

Kedy treba platiť?

V lokalitách označených „rezidenti“ môžu parkovať výlučne rezidenti s platnou rezidentskou kartou. Ostatné miesta, ktoré sú súčasťou regulovaných zón, sú v Ružinove spoplatnené v pracovných dňoch väčšinou v čase od 14:00 do 6:00 práve preto, aby zvýhodňovalo domácich pri návrate domov.

Počas štátnych sviatkov sa za parkovanie neplatí. Dôležité je však nezabudnúť, že od nedelnej polnoci do 6:00, resp. v noci medzi dňom štátneho sviatku a pracovným dňom, je parkovanie spoplatnené.

Kontroly parkovania

Pri kontrole dodržiavania pravidiel sa využíva princíp objektívnej zodpovednosti, ktorý bol schválený pre účely kontroly parkovania. Parkovací asistent alebo skenovacie vozidlo rýchlo skontroluje, či každé odparkované auto má buď rezidentskú kartu, alebo zaplatenú hodinovú tarifu.

Ak ju nemá, pokuta mu príde domov poštou. Vďaka objektívnej zodpovednosti sa každá zóna dá veľmi jednoducho kontrolovať viackrát za deň.

 

Vydanie: December 22 - Január 23