Rezidentské zóny: Jednoduchšie parkovanie pre domácich

Už niekoľko dní platí v lokalite 500 bytov regulované parkovanie. Prvé reakcie obyvateľov, ale aj kontroly zamestnancov miestneho úradu a mestskej polície, ukazujú nezanedbateľný nárast počtu dostupných parkovacích miest pre rezidentov.

„O deviatej ráno boli na našej ulici tri voľné parkovacie miesta. To sa nestalo za celé tie roky, čo tu bývam,“ napísala hneď v prvé ráno, keď začali v zóne platiť nové pravidlá, jedna z obyvateliek. „Konečne nemusím chodiť z práce o dve hodiny neskôr len preto, aby som našiel parkovacie miesto, lebo cezpoľní ešte neodišli.“

Rezidenti vs. nerezidenti

Žiadosti o vydanie parkovacieho povolenia začala mestská časť prijímať koncom minulého roka a ku dňu spustenia regulovaného parkovania ich vydala 692 obyvateľom s trvalým pobytom v tejto časti Ružinova.

Nerezidenti majú od pondelka 13:00 do piatku 11:00 k dispozícii dve alternatívy. Prvou z nich je niekoľko parkovacích miest na Velehradskej ulici, kde je však dĺžka státia obmedzená na tri hodiny denne. Druhou možnosťou je využiť parkovisko v bývalom areáli Technických služieb na Bazovej ulici, kde toto časové obmedzenie neplatí.

Parkovanie cez víkendy

Počas víkendov, presnejšie od piatka 11:00 do pondelka 13:00, tieto obmedzenia neplatia. Návštevníci tu v tieto dni môžu parkovať bez obmedzenia. Naopak, v pracovných dňoch budú dodržiavanie pravidiel kontrolovať príslušníci mestskej polície a zamestnanci miestneho úradu. Ďalším krokom bude montovanie parkovacích senzorov a kamier, ktoré môže kontrolu parkovania výrazne zjednodušiť.

Ďalšie rezidentské zóny

Dopravný prieskum ukázal, že práve lokalita Nív je z pohľadu parkovania najcitlivejšia. Súvisí to, ako s blízkosťou bizniscentier a centra mesta, tak aj so zrušením parkovacích miest kvôli vylúčeniu dopravy na Páričkovej. Vytvorenie rezidentskej zóny 500 bytov je len prvým krokom a do konca roka by mali vzniknúť aj ďalšie, aby mohli byť spokojní aj ostatní obyvatelia.

Zároveň mestská časť plánuje do konca roka zmapovať dopravnú situáciu aj vo zvyšku Ružinova a tieto dáta budú slúžiť ako podklad pre celomestskú parkovaciu politiku.

Info o vydávaní povolení na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Január - Február 2020