Riaditeľ školy sa mení len v ZŠ Nevädzová

Takmer všetky ružinovské základné školy pokračujú od 1. augusta 2014 so súčasnými riaditeľmi. Výnimkou je ZŠ Nevädzová, ktorej riaditeľ Vladimír Pastýrik sa rozhodol už neuchádzať o pozíciu riaditeľa. Nahradí ho súčasná zástupkyňa pre 1. stupeň Mária Orságová, ktorú vybrala rada školy. Rady ostatných škôl rozhodli, že riaditeľmi zostanú Gabriel Kalna (ZŠ Drieňová), Antónia Snehotová (ZŠ Kulíškova), Iveta Hajduová (ZŠ Medzilaborecká), Renáta Križková (ZŠ Mierová), Erika Drgoňová (ZŠ Ostredková) a Darina Bezáková (ZŠ Vrútocká). Riaditelia na ZŠ Borodáčova a ZŠ Ružová dolina majú iné funkčné obdobie, preto výberové konanie na ich pozície teraz nebolo.

Vydanie: Júl - August 2014