Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Obyvatelia mestskej časti môžu požiadať o niekoľko typov finančných príspevkov. V tomto období sú to napríklad príspevky na letné tábory alebo pri nástupe do školy.

príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – 40 eur/ dieťa

príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín – do 200 eur/ dieťa – s možnosťou výberu denného alebo pobytového tábora

príspevok na integračný tábor pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom – do 350 eur/ dieťa – liečebné zariadenie podľa vlastného výberu žiadateľa

Detailné informácie nájdete na www.ruzinov.sk, prípadne môžete kontaktovať referát sociálnych služieb na tel. čísle 48 284 285 alebo emailovej adrese jana. morgosova@ruzinov.sk.
Viac sa dozviete na strane 6.

 

Vydanie: Jún 2019