Rodičia škôlkarov z Exnárovej zozbierali vyše 6 200 podpisov pod petíciu

Rodičia detí z Materskej školy na Exnárovej ulici koncom septembra podali petíciu primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a hlavnému mestu Bratislava. Zozbierali vyše 6 200 podpisov.

Rodičia chcú zachrániť škôlku, ktorá na Exnárovej ulici pôsobí od roku 1966. Budovu však v roku 2010 dostala od mesta do správy ZUŠ Exnárova, ktorá chce celú budovu pre svoje potreby. Mestská časť Ružinov sa spolu s rodičmi snažia dosiahnuť, aby tu škôlka zostala. Súčasťou areálu je záhrada, dopravné ihrisko a jedáleň, ktoré využívajú škôlkari. Vo svojej petícii rodičia žiadajú rozdeliť budovu na Exnárovej 6 na dve samostatné budovy – v jednej by naďalej fungovala materská škola Exnárova a v druhej základná umelecká škola Exnárova. Škôlku navrhujú zveriť do správy mestskej časti Ružinov. Tá zároveň ponúkla pre ZUŠ iné priestory v ZŠ Borodáčova, v hre sú aj ďalšie alternatívy – napríklad budova na Uránovej ulici, ktorá patrí mestu, ale v súčasnosti slúži ako ubytovňa. Problém je potrebné v tomto školskom roku vyriešiť, keďže škôlke sa uplynutím školského roka končí nájom v budove na Exnárovej. Rodičia žiadajú primátora a hlavné mesto, aby prijali opatrenia za účelom naplnenia petície. Petíciu, ktorá obsahuje viac ako 3 000 podpisov, musí primátor predložiť po jej prešetrené do najbližšieho mestského zastupiteľstva. To má odporučiť, ako petíciu vybaviť.

(red)

Vydanie: November 2013