Rohlík v novom šate

Ružinov začal v októbri s revitalizačnými prácami na Ružinovskom jazere známom aj pod menom Rohlík. Ide o jeho skrášlenie, a zároveň aj zachovanie jeho divokej krásy. Táto lokalita volá po obnove už dlhé roky. O areál v blízkosti jazera, ktoré sa nachádza za ružinovskou nemocnicou, sa roky nikto poriadne nestaral. Táto téma sa opäť otvorila v máji na verejnej diskusii, ktorú iniciovali ružinovskí miestni poslanci.

Mestská časť chcela zrevitalizovať jazero už skôr, no nedostala k tomu súhlas vtedajšieho vedenia nemocnice z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov. V súčasnosti však došlo k dohode medzi novým vedením nemocnice, ktorá je správcom pozmekov okolo vodnej plochy, a mestskou časťou. „Je to už zhruba šesť rokov, čo sme sa uchádzali o revitalizáciu okolia jazera Rohlík. Brzdil nás súhlas vlastníka pozemku, teda ministerstva zdravotníctva a nemocnice, správcu pozemkov. Som rád, že sa to teraz podarilo. Chceme z tejto lokality vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov, ale zároveň aj pre rybárov, ktorí sa o vodnú plochu jazera roky starajú a neodmysliteľne k nemu patria,“ objasnil ružinovský starosta Dušan Pekár. Po viacerých rokovaniach, ktoré sa konali aj s podporou župy, sa Ružinovu teda podarilo nájsť s vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava spoločnú reč. „Neprináleží mi hodnotiť predchádzajúce vedenie. Môžem ale povedať, že všetky takéto aktivity budú z našej strany podporené. Budeme im otvorení, ak bude aj z druhej strany konštruktívny prístup, tak ako teraz, radi urobíme niečo pre obyvateľov Ružinova a našich pacientov,“ uviedol generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.

Nová oddychová zóna

V okolí „Rohlíka“ vzniká nová oddychová zóna. Mestská časť do revitalizácie jazera investuje približne 30 000 eur zo svojho rozpočtu. Ružinov urobí mlatový chodník pri jazere, upraví svah pláže na jeho východnej strane a zatrávni ho, pokosí ruderálny porast na svahu, osadí 7 lavičiek a 3 smetné koše. Na základe požiadavky rybárov sa dočistí aj vodná hladina a bude vyčistená od odpadkov. O všetky tieto práce sa postará Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb. „Chopili sme sa tejto výzvy a zobrali si túto revitalizáciu pod náš patronát. Do práce sa vrhli nielen odborní pracovníci, ale aj naša ťažká technika. Pevne verím, že obyvatelia zmenu ocenia a budú s novým okolím „Rohlíka“ spokojní,“ uviedol Martin Patoprstý, člen predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb.

Katarína Kostková

Foto: Stanislav Šenc

 

Fotogaléria: 
Vydanie: November 2017