Rok 2019: Čo ste mohli prehliadnuť, ale bolo by to škoda

Desiatky nových miest v škôlkach, kilometre zrekonštruovaných komunikácií, ušetrených takmer trištvrte milióna eur za zateplenie škôl, zrekonštruované ihriská, zámena pozemkov. A to je len časť z toho, čo sa v Ružinove v uplynulom roku podarilo.

Mesto získalo cenné pozemky

Asi najväčším úspechom roku 2019 bola zámena pozemkov medzi magistrátom a ministerstvom hospodárstva, vďaka ktorej mesto získalo pozemky v deviatich mestských častiach. Najviac z nich, takmer 150-tisíc m2, sa nachádza v Ružinove. Medzi najznámejšie lokality patria Drieňová ulica pri reštaurácii U Deda (parkovisko a detské ihrisko), Sedmokráskova (detské ihrisko), Velehradská (pozemok pod škôlkou) a časť vnútroblokov v oblasti Štrkovca a Trávnikov.

Problém, ktorý desaťročia vyzeral ako neriešiteľný, sa tak podarilo naštartovať vďaka tomu, že ministerstvo hospodárstva potrebovalo získať pozemky pod svojou budovou na Mierovej ulici, aby ju vôbec mohlo začať rekonštruovať. Vďaka tejto zámene sa budú môcť začať riešiť investície, ktoré tridsať rokov stáli.

Okrem toho získala samospráva aj pozemky, ktoré priamo susedia s jazerom Rohlík, ale aj pod ružinovským zimným štadiónom až po budovu Rosum. Výmenou za to dostala Univerzitná nemocnica pozemky na Antolskej ulici v Petržalke.

Nová električková trať

Presuny autom sú v Bratislave z roka na rok komplikovanejšie a podpora MHD je preto jednou z priorít pre budúce obdobia. Skúsenosti veľkých európskych miest ukazujú, že najefektívnejšia je električková doprava. Magistrát vyhodnocoval sedem rôznych trás a ako najvhodnejšia sa ukázala trasa Pribinova – Košická - Miletičova. Zrealizovať by sa dala už do roku 2024.

Úspory pri rekonštrukciách škôl

Stav budov, v ktorých sídlia naše školy, nie je ani zďaleka taký, aký by sme očakávali. Rekonštrukcie sú preto nevyhnutné. Pôvodná kalkulácia odhadovala cenu za zatepľovanie základných škôl na Borodáčovej a Drieňovej ulici vo výške viac ako 1,6 milióna eur. Keďže celkovo táto rozpočtová položka predstavovala 2,6 milióna eur, išlo o jej významnú časť. Mestskej časti sa však podarilo získať na každú jednu nich príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 170-tisíc eur. Pri úspore získanej vďaka verejnému obstarávaniu prostredníctvom tzv. elektronického trhoviska, tak Ružinov ušetril až 870-tisíc eur!

Viac pre škôlky a jasličky

Ružinov patrí medzi najobľúbenejšie mestské časti. Prejavuje sa to intenzívnou výstavbou, ale aj množstvom mladých ľudí, ktorí sa sem sťahujú a zakladajú si v našej mestskej časti rodiny. Tým ale zároveň stúpa dopyt po jasličkách, škôlkach a postupne, ako budú tieto deti rásť, aj po miestach na základných školách. V septembri preto pribudli dve nové triedy pre 44 detí na Borodáčovej a hneď po Novom roku začali fungovať aj dve triedy na Banšelovej pre 40 detí. V škôlke na Stálicovej vznikla prestavbou ďalšia trieda pre 16 detí. Jasličky na Palkovičovej prešli kompletnou rekonštrukciou.

Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Takmer milión eur investovala mestská časť v roku 2019 do rekonštrukcie ciest, chodníkov, parkovísk a výstavby bezbariérových prechodov. Opravou tak prešli Včelárska ulica, Jelačičová, Medzilaborecká, Krasinského, Trebišovská, Poludníková, Ružová dolina, Ďatelinová, Čečinová, Krásna, resp. ich časti, a nové bezbariérové prechody pribudli na uliciach Vietnamská - Na križovatkách, Chlumeckého - Ružinovská, Staré záhrady - Stachanovská a Pažítková - Prievozská.

Deti, škola, mobilita

Začiatkom školského roka sa Ružinov zapojil do Európskeho týždňa mobility a za projekt „Detská dopravná výchova“ získal tretie miesto v kategórii „efektívne trvalé opatrenie“. Vznikol aj vďaka spolupráci s ministerstvom dopravy a národným cyklokoordinátorom. Akcie pre tretiakov a štvrtákov základných škôl v Ružovej doline a na Kulíškovej sa zúčastnili aj zástupcovia polície, železníc, OZ Cyklokoalícia, zdravotníci a naši hasiči. Mestská časť v rámci podpory mobility vybudovala na týchto školách stojany na bicykle, kolobežky a servisné stojany. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti pred ZŠ Ružová dolina bola upravená rýchlosť na max. 30 km/ hod.

Jasné pravidlá

Základným dokumentom, ktorý určuje pravidlá výstavby v jednotlivých lokalitách, je územný plán. V minulom roku poslanci odsúhlasili obstarávanie územného plánu zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada, čo je z pohľadu množstva nelegálnych stavieb momentálne jedna z najkritickejších lokalít. Pripravuje sa zadanie pre územný plán zón Prievoz – východ a Prievoz – západ, schválili sa zmeny a doplnky pre zónu Trnávka – stred a prerokovalo sa aj zadanie pre zónu Pálenisko – Prístav Bratislava.

Krajší Ružinov

Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia sťahujú do Ružinova, je aj množstvo zelených plôch. Mestská časť sa preto rozhodla posilňovať investície aj v tejto oblasti a zabezpečiť tak lepšiu starostlivosť o zeleň. Upravené boli plochy v Masarykovej kolónii, parčíku Viktorínova, sadili sa nové stromy a záhony. Máme za sebou aj pilotnú sezónu vytvárania lúčnych alebo nekosených plôch, upravovalo sa stromoradie a orezávali sa stromy. Zrekonštruovalo sa viacero detských ihrísk, pribudli hracie prvky, solárne lampy a plachty na tienenie. Fitprvky nájdete aj pri domove seniorov, do Parku A. Hlinku sme osadili šachové stolíky, osadili niekoľko košov na separovaný odpad a psíčkari si môžu užiť čas so svojimi miláčikmi v bezpečí oploteného parku na Tomášikovej. V lokalite Malé Pálenisko pribudlo desať solárnych lámp, ktoré tam mestská časť nainštalovala aspoň dovtedy, kým tam mesto dobuduje verejné osvetlenie.

 

Vydanie: Január - Február 2020