Ropovod v Ružinove?!

O ropovode cez Bratislavu sa už nejaký čas hovorí. Diskutuje sa o tom, či sa má viesť popred Aupark alebo popri Ekonomickej univerzite v Petržalke. Akosi sme my, Ružinovčania, v tej debate z abudli na to, že odniekiaľ musí ropovod do Petržalky prísť. Hádate správne, ropovod má viesť aj cez Ružinov. Alebo priamo v diaľnici alebo popri nej. Obyvatelia Ostredkov, Pošne a najmä Prievozu by mali mať ropovod doslova pod oknami. Aj Vás prekvapuje, že hoci vláda SR preberala tento materiál už v januári tohto roka, doteraz sa dotknutej mestskej časti a jej obyvateľov nikto na nič nepýtal?

Nechcem sa na tomto mieste vyjadrovať k ekonomickým aspektom celého projektu, hoci hovorí sa, že je na prospech kadekoho, len nie Slovenska. Chcem aby sme my, ktorí máme byť plánovaným ropovodom priamo dotknutí, mali dostatok informácií. Hoci nie som odborník na trasovanie ropovodov, zdravý rozum mi hovorí, že viesť ropovod vo vysoko urbanizovanom priestore nie je dobrý nápad. Zamysleli sa navrhovatelia ropovodu nad tým, čo sa stane, ak sa na diaľnici, v ktorej bezprostrednej blízkosti bude vedený ropovod, stane napríklad havária kamiónu? Čo obyvatelia najbližších domov popri plánovanej trase ropovodu, ktoré sú vzdialené len niekoľko desiatok metrov?

Ružinov už s jednou potenciálnou hrozbou zápasí. Pred viac ako 60 rokmi niekto nerozumne rozhodol o umiestnení rafinérie Slovnaft na Žitnom ostrove. Hrozba sa naplnila, keď v dôsledku znečistenia spodných vôd prevádzkou rafinérie musel byť v roku 1971 odstavený vodný zdroj Podunajské Biskupice a dotknuté oblasti boli osem mesiacov zásobované vodou z cisterien. Znečistený vodný zdroj sa doteraz nepoužíva. Riziko havárie ropovodu pre vodné zdroje na Žitnom ostrove je zrejmé.

Práve preto sme na zastupiteľstve na môj poslanecký návrh prijali uznesenie, ktorým sme zaviazali starostu, aby požiadal o stanovisko k plánovanému ropovodu všetky dotknuté inštitúcie. Bez relevantných informácií projekt ropovodu cez Bratislavu spôsobuje oprávnené a doteraz nespochybnené obavy.

Ján Buocik

vicestarosta Ružinova

Vydanie: November 2013