Rozhodnuté: Takto budeme parkovať v Bratislave

Mestskí poslanci podporili návrh primátora Matúša Valla

Všetkých 45 mestských poslancov zahlasovalo za zavedenie parkovacej politiky v hlavnom meste. Po rokoch, kedy diskusie na túto tému končili neúspechom, budú od januára 2021 platiť v meste jasné pravidlá.

Parkovanie považujú obyvatelia hlavného mesta za jeden z najvážnejších problémov. Ružinov patrí medzi tie mestské časti, ktoré ho pociťujú mimoriadne výrazne. Obyvatelia zón ako 500 bytov a lokality susediace s biznis centrami, ale aj štvrte ako Ostredky a Pošeň, majú bežne problém zaparkovať v blízkosti svojich bytov práve kvôli autám zamestnancov firiem z okolia a časté sú aj situácie, kedy vodiči zaparkujú pri panelákoch alebo vo vnútroblokoch a odchádzajú na týždňovky do neďalekého Rakúska. Po týchto skúsenostiach preto už roky žiadajú zavedenie obmedzení pre autá tzv. nerezidentov.

Bratislava je jedným z posledných veľkých miest Európe, kde neexistovali jednotné pravidlá pre parkovanie. Geometrický nárast počtu áut v uliciach situáciu stále zhoršuje. Zaviesť pravidlá pre parkovanie bolo preto nevyhnutnosťou. Prvý koncept predstavil magistrát už začiatkom roka, nasledovala séria rokovaní, vrátane verejných diskusií s občanmi.

Parkovacia politika ide ruka v ruke aj s potrebou budovania záchytných parkovísk a parkovacích domov. Mestské zastupiteľstvo preto zaviazalo primátora vypracovať plán ich výstavby. Podobne k tejto problematike pristupuje aj mestská časť. V lokalitách, kde by po zavedení parkovacej politiky neboli dostatočné parkovacie kapacity, sa v spolupráci s tamojšími obyvateľmi budú hľadať možnosti budovania menších parkovacích domov, resp. vyvýšených podzemných parkovísk. Zároveň sa bude posilňovať MHD.

Systém rezidentského parkovania má zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom. V najviac exponovaných lokalitách budú na základe analýz vytvorené zóny s plateným parkovaním, čo má obmedziť dlhodobé parkovanie návštevníkov. Zavedením rezidentského parkovania postupne dôjde k rušeniu vyhradeného parkovania – s výnimkou ZŤP a taxíkov.

Viac informácií nájdete na https:// bratislava.sk/sk/sprava/ferove- parkovanie-dostalo-zelenu.

 

TYPY PARKOVACÍCH KARIET
• rezidentská parkovacia karta –
umožňuje bez ďalších úhrad parkovať v zóne, pre ktorú je vydaná

• návštevnícka parkovacia karta – umožňuje bez ďalších úhrad parkovanie v zóne, pre ktorú je vydaná: 100 hodín/ rok, ak je na byt vydaná rezidentská karta, resp. 150 hodín/ rok, ak nie je na byt vydaná žiadna karta (podmienkou je trvalý pobyt v zóne)

• bonusová parkovacia karta – umožňuje 2 hodiny denne parkovať mimo svojej zóny v lokalitách zón B,C,D (podmienkou je o.i. trvalý pobyt v hlavnom meste)

• abonentská parkovacia karta (podrobnosti uvádza schválené VZN)

 

KTO JE „REZIDENT“?

- fyzická osoba

- má trvalý pobyt v byte vo vyznačenej zóne rezidentského parkovania

- preukáže vzťah k vozidlu

 

KTO JE „ABONENT“

- fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne

- osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia so sídlom alebo  prevádzkarňou v zóne

 

PARKOVACIE KARTY

– REZIDENTI

(na jeden byt môžu byť vydané nanajvýš 3 karty)

prvé auto – 39 eur/rok

druhé auto – 150 eur/ rok, 75 eur/ polrok, 37,50 eur/ 3-mesiace

tretie auto – 500 eur/ rok, 250 eur/ polrok, 125 eur/ 3-mesiace

 

SPOPLATNNÉ PARKOVANIE

Nerezidenti
• 0,50 – 2 eur/ hod. podľa zóny
(A – D)

• najdrahšie bude parkovanie v Starom meste

Rezidenti
• mimo svojej zóny majú za 10 eur/ rok 2 hodiny denne parkovať v iných spoplatnených zónach

 

POSILŇOVANIE MHD - NOVINKY

  • 22 kilometrov nových bus pruhov
  • 39 križovatiek s prioritou pre MHD
  • 8 expresných liniek MHD
  • 4 expresné linky regionálnej dopravy

 

 

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Júl - August 2019