Rozpočet: Plány Ružinova na rok 2024

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Vedeli ste, že obce a mestá poskytujú viac ako osemdesiat percent všetkých služieb, pri ktorých prichádza občan do priameho kontaktu so štátom a že v hlavnom meste viac ako deväťdesiat percent z nich zabezpečujú mestské časti? Že najväčšími položkami v rozpočte sú školstvo a sociálne veci? Že zavedenie daňového bonusu, inflácia, rast cien a všetky nové povinnosti „stoja“ Ružinov približne 6 až 7 miliónov eur ročne?

Začiatkom februára schválili poslanci miestneho zastupiteľstva rozpočet mestskej časti a Ružinov bude v roku hospodáriť so sumou 86 158 861 eur. Z tejto sumy tvoria podielové dane fyzických osôb (teda tých, ktorí majú v mestskej časti trvalý pobyt) a dane z nehnuteľnosti 35 948 981 eur. Na chod mestskej časti tak prispievajú Ružinovčania v priemere 416 eurami. Za tieto peniaze mestská časť zabezpečuje chod škôl, škôlok, sociálnych zariadení, rekonštrukcie verejných budov, údržbu a čistenie ihrísk, parkov, opravy ciest a chodníkov, organizuje akcie pre deti, seniorov, podporuje šport, kultúru, fungovanie úradu a iné. Čo teda dostane obyvateľ za sumu, ktorú by vo svojom rodinnom rozpočte mohol využiť napríklad na to, aby štyri-päťkrát natankoval priemerne veľké auto?

Výpadky príjmov a využitie eurofondov

Zavedenie daňového bonusu znamená pre mestskú čas ročnú stratu približne 3 miliónov eur. V kombinácii s nárastom cien energií, celkovou infláciou, rastom cien stavebných materiálov, zvyšovaním miezd vo verejnej správe, ktoré nie je kompenzované, ako aj prenosom viacerých dodatočných povinností a kompetencií bez primeraného finančného krytia, ide v prípade Ružinova o výpadok na úrovni 6 až 7 miliónov eur ročne.

Aj napriek tomu plánuje mestská časť v rozpočte významné rozvojové investície najmä v oblasti školstva, verejných budov a priestranstiev a obnovy ciest, chodníkov a parkovísk. Mnohé z nich sú však podmienené získaním podpory z externých zdrojov, najmä Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Plánu obnovy.

Veľa alebo málo?

86 miliónov vyzerá na prvý pohľad ako obrovská suma. Čo to ale v skutočnosti znamená? Najvýraznejšou položkou výdavkovej strany rozpočtu je oblasť vzdelávania. Chod základných a materských škôl, školských družín a jedální si v roku 2024 vyžiada takmer 34 miliónov eur. Peniaze, ktoré prichádzajú na účet mestskej časti od štátu ako decentralizovaná dotácia na fungovanie základných a materských škôl predstavuje 16 miliónov eur a tzv. „obedy zadarmo“ 1 milión eur.

Stále viac zdrojov vyžaduje položka sociálne zabezpečenie. Ružinov je jedinou mestskou časťou v Bratislave, ktorá sama prevádzkuje dva domovy seniorov, čo v rozpočte znamená 7,2 milióna eur. Z toho približne 4,5 milióna sú priamo peniaze mestskej časti, teda nejde o peniaze, ktoré prídu od štátu na tento účel.

Úvery a pôžičky

Schválený rozpočet počíta s pokračovaním čerpania kontokorentného úveru milión eur, ktorý začala mestská čas čerpať už v minulom roku. Ružinov tiež spláca desaťmiliónový investičný úver z roku 2020, z ktorého bude na konci tohto roka splatených takmer 20 percent. V roku 2023 vláda odpustila samosprávam tzv. covidové pôžičky, v prípade Ružinova je to približne 0,7 milióna eur. To mestskej časti umožní čerpať nové úverové zdroje vo výške 2 milióny eur.

Prečo treba pôžičky?

Hospodárenie mesta je ako hospodárenie rodiny a nie každý dlh je „zlý“. Iné je zobrať si pôžičku a peniaze prehrať na automatoch a iné investovať do budúcnosti a vziať si hypotéku. Ministerstvo financií obce dlhodobo kritizovalo a tvrdilo, že majú príliš malé zadlženie a pritom majú obrovský investičný dlh.

Po viac ako 50 rokoch v Ružinove vyrástli dve nové školy, mestská časť za výhodných podmienok odkúpila veľké množstvo pozemkov, na ktorých by inak uprostred sídlisk developeri stavali nové budovy, ako aj futbalový štadión na Sklenárovej ulici a časť z týchto peňazí bola použitá aj na rekonštrukciu ciest, ktoré boli vo veľmi zlom stave a vlastné zdroje by na to mestskej časti nestačili. Úver, ktorý si zobrala mestská časť, je používaný výlučne na investičné projekty (ani časť nebola použitá na bežné výdavky) podporené aj Európskou investičnou bankou. Tá bola v Ružinove aj na kontrole a mestská časť ho absolvovala s kvalitným vyhodnotením.

(Niektoré) plánované investičné projekty

Najväčšími investičnými akciami, ktoré Ružinov tento rok plánuje, je získanie troch nových škôlok, resp. jednej nadstavby a rekonštrukcie škôlky a dvoch úplne nových a výstavba úplne nového pavilónu školy na Trnávke. Podmienkou je však získanie zdrojov z Plánu obnovy.

Mestská časť plánuje investovať aj do bytového fondu. V prvom rade ide o rekonštrukciu všetkých obecných bytov, ktoré v súčasnosti nie sú použiteľné, a o dokončenie roky rozostavaného hotela na Zimnom štadióne V. Dzurillu. Ten možno zvonku vyzerá hotový, ale zvnútra je to holostavba. V budúcnosti by mohol slúžiť ako dočasné bývanie pre zamestnancov mestskej časti.

Významnú investíciu si vyžiada dokončenie hlavnej vetvy kanalizácie na Pálenisku (1,35 milióna eur). Mestská časť podporí aj investíciu do mestského Kina Zora na Trnávke, aby sa obnovila jeho prevádzka a vzniklo tam detské ihrisko.

Investície do detských ihrísk sú tento rok plánované na úrovni 1,12 milióna eur. Revitalizácia vnútroblokov na Nivách bude stáť mestskú časť 0,4 milióna eur. Priestranstvo pri Kozmose bude zrekonštruované za 0,45 milióna a rekonštrukcia trhoviska na Herlianskej si vyžiada 0,61 milióna eur, tieto dve budú čiastočne financované aj vďaka eurofondom. Na opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk plánuje Ružinov vynaložiť sumu 2,3 milióna eur nad rámec sumy určenej na budovanie mikroparkovacích miest a bežné opravy (z tejto sumy bude hradená aj rekonštrukcia Kladnianskej ulice).

Plány do budúcnosti

Mestská časť zároveň plánuje pripraviť projektové dokumentácie na rekonštrukciu starej obecnej radnice v Prievoze, na rekonštrukciu Domu kultúry na Bulharskej na Trnávke a na komplexnú revitalizáciu Areálu hier Radosť na Štrkovci a tiež aj na celkovú obnovu Trhoviska Miletičova.

 

Vydanie: Marec 2024