Ružinov bude aj tento rok pokračovať v rekonštrukciách komunikácií

Sumu 653 300 eur Ružinov plánuje investovať do tohtoročných opráv ciest, chodníkov a cyklotrás. Spolu tak nový povrch dostane 9 komunikácií a vzniknú aj dve cyklotrasy.

Ružinov už niekoľko rokov investuje do kompletných rekonštrukcií povrchov komunikácii, ktoré sú efektívnejšie ako len neustále plátanie výtlkov. Zničené povrchy ciest a chodníkov, tak mení za nové. Kompletne zrekonštruovaný povrch tento rok dostanú cesty na ulici Na úvrati, Bencúrovej, Kvetnej, Mraziarenskej a Solivarskej ulici. So zničeným povrchom sa rozlúčia aj cesta a chodník na Ondavskej ulici a na ulici Staré záhrady, kde pribudne aj priechod pre chodcov. Celková rekonštrukcia čaká aj komunikáciu na Ružomberskej ulici. Na Drieňovej ulici, v časti od ulice Maximiliána Hella po ulicu Vladimíra Klementisa, Ružinov investuje do rekonštrukcie chodníka. Plánovaná je aj realizácia dvoch cyklotrás na Trávnikoch, konkrétne na Ďatelinovej a Nevädzovej ulici. Mestská časť v rozpočte na tohtoročné rekonštrukcie komunikácií a budovanie nových vyčlenila viac ako 650 000 eur. Realizátori týchto prác budú vybraný formou elektronických aukcií. Takýmto spôsobom sa Ružinovu darí ušetriť a môže potom opraviť viac ciest, ako bolo pôvodne v pláne. Vlani takto vďaka ušetreným financiám bola zrekonštruovaná cesta na Pavlovovej ulici. V roku 2016 dostalo nový povrch sedem ciest, jeden križovatkový priestor a 3 chodníky v správe mestskej časti Ružinov. Za uplynulých sedem rokov je to dovedna viac ako 40 ciest a 20 chodníkov za viac ako milión tristotisíc eur z ružinovského rozpočtu, z Bratislavského samosprávneho kraja, ako i zdrojov súkromných firiem. Ide o sídliskové cesty 3. a 4. triedy, ktoré má mestská časť v správe. Hlavné cestné ťahy 1. a 2. triedy zostávajú na pleciach magistrátu hlavného mesta.

Marianna Šebová

Ilustračná fotografia: Archív RE

 

Vydanie: Apríl 2017