Ružinov dá na projekty občanov 223 tisíc

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Aktívni občania doručili v tomto roku grantovej komisii na posúdenie 81 projektov z oblastí: Šport, vzdelávanie, rozvoj komunitného života, ochrana a tvorba životného prostredia. Podporu poslancov získalo 57 projektov a uchádzačom rozdelili celkovo 223.727,04 eur. Z posudzovania bolo vyradených 18 žiadostí a dostatočnú podporu nezískalo 6 žiadateľov.

Pri posudzovaní žiadostí o grantové príspevky, vo výške až do 5-tisíc eur, kládla grantová komisia dôraz na podporu a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a podporu voľno časových a mimoškolských aktivít a činností detí a mládeže.

Zmluvy s úspešnými uchádzačmi uzatvorí mestská časť do 14. júna. Výsledný zoznam si môžete pozrieť na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk a oficiálnej FB stránke www.facebook.com/ BratislavaRuzinov.

Zoznam schválených grantov: http://bit.ly/2vZwNM0

Zoznam neschválených žiadostí o grant: http://bit.ly/2HoWivK

Zoznam vyradených žiadostí o grant: http://bit.ly/2HsUbqH

 

Vydanie: Jún 2019