Ružinov ocenil významné osobnosti

Po viac ako 10 rokoch mestská časť vzdala poctu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o symboloch a oceňovaní jej významným obyvateľom. Traja Ružinovčania tak získali Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Od polovice apríla do polovice mája tohto roku mohla široká verejnosť navrhovať na udelenie ocenenia Ružinovčanov, ktorí prispeli lepšiemu životu v mestskej časti, prípade ju reprezentovali na Slovensku alebo v zahraničí. Následne z celkovo 10 návrhov vybrala komisia školstva, kultúry a športu troch nominovaných, ktorých na júnovom zastupiteľstve schválili miestni poslanci. Vrcholom bolo slávnostné udeľovanie ocenení, ktoré získali Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a Valéria Nováková. „Toto ocenenie je vyjadrením úcty zato všetko, čo v svojom živote doteraz dosiahli a zato, ako sa starali o šírenie dobrého mena Ružinova aj za jeho hranicami. Nesmierne si vážim ich odhodlanie, vášeň ale i pokoru, s akou pristupovali k svojej profesii, či dokonca životnému poslaniu. V dnešnej dobe je už pomaly vzácnosť stretnúť tak výnimočných a zároveň aj skromných ľudí,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Ocenení si prevzali z rúk starostu plaketu, listinu a zapísali sa do pamätnej knihy. Oceňovanie moderoval Roman Bomboš a spevom skrášlila celé podujatie Anka Repková s klavírnym sprievodom.

Valéria Nováková

Pôsobila ako členka speváckeho zboru Lúčnica. Má veľké zásluhy na zachovaní slovenskej ľudovej hudby. Doteraz je aktívna v muzikantskom svete, v ktorom patrí medzi pojmy. V svojom okolí je známa aj láskou k deťom. Rukami jej prešli desiatky detí, ktorým sa venovala a spolu s ich rodičmi ich formovala k tomu, aby sa v živote nestratili a boli dobrými ľuďmi. Aj v seniorskom veku je stále aktívna a pred svetom, v ktorom žije nezatvára oči, práve naopak. Intenzívne sa zaujíma a stará sa o to, aby v jej okolí bol poriadok, obklopovala ho krása, čomu nasvedčuje aj jej starostlivosť o okolie bytového domu. Nebojí sa zdvihnúť telefón a veci riešiť, či už s mestskou políciou alebo miestnym úradom. Pani Nováková je príkladom toho, že sila, odvaha a chuť do života sa nespájajú s vekom. Doteraz sa venuje charite. „Nenachádzam slov, celá sa chvejem. Nikdy mi takéto ocenenie nedávali, ani som si na ceny nepotrpela. Som trošku v šoku, ale som veľmi šťastná. V mojom celom srdci sú tí, ktorí urobili viac pre tento život ako ja, či už tam, kde som vyrastala, alebo v Lúčnici, kde som pôsobila. Keď som zbadala , že má niekto talent, tak som tam preňho bola. A to ma drží dodnes, mám 91 rokov. U mňa veľa robí to chcenie. Mne sa vždy všetko chce, ale nie stále to tak môžem robiť, ale robím. Mám dobrých priateľov. Sadíme v okolí bytového domu. Prídu, sadneme si na lavičky a robíme. Ďakujem všetkým, ktorých poznám, že mi pomáhali a ja som potom mohla ďalej pomáhať.“

Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

Narodil v Bratislave, kde aj študoval na stavebnej fakulte. Jeho láska k stavebníctvu sa pretavila aj do jeho profesijného života a svoje skúsenosti v oblasti nosných konštrukcií odovzdával aj mladším generáciám, 46 rokov sa venoval pedagogickej práci. Venoval sa vedecko-výskumnej činnosti, publikoval, je autorom expertíznych prác, metodických a technologických návodov, smerníc, posudkov či projektov. Patrí medzi zakladajúcich členov obnoveného Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Dve volebné obdobia pôsobil aj v ružinovskej komunálnej politike. „Toto ocenenie ma prekvapilo a veľmi si ho vážim. Dúfam, že som pre verejnosť prospešný, že som spravil a stále robím to, o čo bude mať verejnosť záujem. Je to aj motivácia do ďalšej práce, ale človek je obmedzený svojimi zdravotnými schopnosťami a aj vekom. V januári budem mať sedemdesiat rokov. Ak budem stále zdravý, tak budem určite pokračovať v svojej činnosti.“

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Študovala na Filozofickej fakulte v Bratislave. Popularizáciou vedy, najmä v oblasti etnológie, svojimi odbornými stanoviskami prispieva k osvete a vzdelávaniu detí i dospelých v Ružinove i na Slovensku. Katarína Nádaská pôsobila ako vedecko–výskumná pracovníčka a pedagogička. Aktuálne jej učarovala ružinovská samospráva, kde pôsobí ako odborná pracovníčka, i naďalej sa venuje historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu. Prednáša na univerzitách na Slovensku a v zahraničí. Je autorkou monografií zo slovenského prostredia, vedeckých štúdií, článkov, spoluautorkou regionálnych monografií a série filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie. „Som veľmi milo prekvapená, vďačná a hrdá. Som Ružinovčanka telom i dušou, takže o to viac má pre mňa toto ocenenie veľmi veľkú hodnotu, nie je to len formálna záležitosť. Zároveň som veľmi hrdá na naše tradičné národné zvyky a teší ma, že aj naši mladí ľudia sa k nim v poslednom období vracajú. Na filozofickej fakulte som bola taký usilovný študent, že som vyštudovala viaceré vedné odbory. Jedným z nich bolo aj archívnictvo. Momentálne zastávam funkciu archivárky ružinovského stavebného úradu, čo je pre mňa nielen úžasná práca, ale i moje hobby.“

 

Marianna Šebová

Foto: Stanislav Šenc

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Október 2017