Ružinov podporí rodiny v núdzi vyšším vianočným príspevkom

Aj tento rok môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi dostať od mestskej časti vianočný príspevok. Ten sa oproti minulému roku zvýšil o 10 € a 30 €, v závislosti od počtu detí.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove, ktoré sú v hmotnej alebo náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Mestská časť chce takto pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii. Výška vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 140 do 190 eur, podľa počtu detí. Oproti vlaňajšku je tento príspevok v prípade rodiny s jedným či dvoma deťmi vyšší o 10 eur. Rodina s viac ako dvomi deťmi dostane, oproti minulému roku, o 30 eur viac. Rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2016 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na finančný príspevok vo výške 70 eur.

Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi. Žiadosť treba podať do 15. novembra 2016. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v prvom kontakte miestneho úradu na Mierovej 21.

Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Ružinov č. 13/2016.

(mš)

Vydanie: November 2016