Ružinov súhlasí s návrhom na zmenu štatútu hlavného mesta kvôli miestnemu poplatku za rozvoj

Ružinovskí poslanci na októbrovom miestnom zastupiteľstve jednohlasne vyjadrili súhlas s návrhom na zmenu štatútu hlavného mesta, ktorý vzišiel z Regionálneho združenia starostov mestských častí Bratislavy.

Nato, aby mestské časti mohli byť správcami miestneho poplatku za rozvoj, by musel byť zmenený štatút hlavného mesta „Naším cieľom je, aby bol naplnený zákon a Bratislava mohla v budúcom roku vyberať miestny poplatok za rozvoj. Návrh na zmenu štatútu spočíva v prerozdelení vybraných financií z poplatku za rozvoj v pomere 68 % pre danú mestskú časť, kde sa výstavba bude realizovať a 32 % pre hlavné mesto. Zároveň sa tak mestské časti stanú správcami tohto poplatku,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Kým návrh na zmenu štatútu hlavného mesta ružinovskí poslanci podporili, s návrhom všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o poplatku za rozvoj z dielne hlavného mesta takmer jednohlasne nesúhlasili. Tento návrh síce stanovil maximálnu výšku poplatku za rozvoj na území celej Bratislava, teda 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, no jeho správcom by bolo hlavné mesto. „Nemyslím si, že by tu v Bratislave mali byť stanovené nejaké maximálne sadzby. Vždy to závisí od nejakého konkrétneho územia. Myslím si, že poplatok za rozvoj by mal konečne stanoviť podmienky, za ktorých developeri môžu postaviť svoju stavbu. Tie sú niekedy diskutabilné. Takto každý bude vedieť, na čom je,“ povedal Vladimír Sloboda, ružinovský poslanec.

Zákon, ktorý umožňuje obciam zaviesť na svojom území poplatok za rozvoj, vstúpi do platnosti 1. novembra 2016. Zákon jasne definuje, načo musia byť takto vyzbierané peniaze použité. „Myslím si, že poplatok za rozvoj je v podmienkach mestskej časti Ružinov veľmi dôležitý. Developeri nám tu stavajú na každom rohu. Potom chýba občianska vybavenosť, chýbajú nám materské škôlky, kvalitné cesty a chodníky, detské ihriská, zeleň a podobne. Týmto sa dá kompenzovať to, že developeri nám vrátia peniaze a my môžeme pre Ružinovčanov budovať potrebné veci,“ uviedol poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov Martin Vojtašovič. Nato, aby mohla obec zaviesť poplatok za rozvoj, musí prijať všeobecne záväzné Nariadenie, kde zadefinuje okrem iného aj jeho výšku. Konečné slovo v prípade VZN o poplatku za rozvoj, ako aj prípadnej zmeny štatútu Bratislavy budú mať mestskí poslanci. „Snahou starostov mestských častí v Bratislave, viacerých mestských poslancov, a ako ukázalo dnešné zastupiteľstvo, aj ružinovských miestnych poslancov je, aby sme dali poplatku za rozvoj právny rámec. Verím, že potrebné dokumenty vrátane zmeny štatútu hlavného mesta, budú nakoniec schválené a prinesú peniaze pre rozvoj Bratislavy,“ uzavrel starosta Ružinova Dušan Pekár.

(mš,vv)

Vydanie: November 2016