Ružinovská športová liga žiakov sa teší záujmu

Ružinovský športový klub, p. o. každý rok organizuje športové súťaže základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov pod názvom Ružinovská športová liga žiakov.

V minulom školskom roku 2016/2017 sa odohrávali tuhé boje o Majstra Ružinova v športoch ako florbal, vybíjaná, volejbal, futbal a atletický trojboj. Do týchto bojov sa zapájali žiaci a žiačky v dvoch vekových kategóriách (Mladší/Starší žiaci). Medzi mladších patrili žiaci a žiačky 5. – 7. ročníka a medzi starších patrili žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka. Celkovo sa do súťaží zapojilo viac ako 600 športujúcich detí. Školy v jednotlivých športoch získavali body, ktorých súčet určil celkového víťaza. Stala sa ním ZŠ Mierová. Druhé miesto obsadila ZŠ Pavla Marcelyho a na treťom mieste skončila ZŠ SNP, Ostredková. So získanými bodmi školy získali aj finančné prostriedky, za ktoré si mohli vybrať športový materiál. Ružinovský športový klub, p. o. tak pre školy nakúpil športový materiál v celkovej hodnote 1 400 EUR. „Dúfame, že tento športový materiál napomôže k rozvoju športu na školách, a tým pádom aj zlepší kvalitu súťaží v novom ročníku 2017/2018,“ povedal hlavný organizátor súťaží Andrej Pustay.

Tím RŠK

 

Vydanie: December 2017