Ružinovskí futbalisti dostanú dotáciu 40 tisíc eur

Futbalový klub Inter Bratislava a saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM Domino dostanú od mestskej časti Ružinov dotáciu 20 tisíc eur. V júni ju schválilo ružinovské miestne zastupiteľstvo.

O dotáciu na podporu mládežníckeho futbalu požiadal minulý rok v októbri Bratislavský futbalový zväz. Domino chce vybudovať nové ihrisko s umelou trávou v areáli Domina na Trnávke, keďže majú na 250 futbalistov len jedno. Inter chce peniaze použiť na nákup materiálno- technickej základne na zápasy a tréningy pre 12 detských a mládežníckych družstiev. Časť poslancov dotáciu nepodporila. „Oba kluby vyberajú plné členské od všetkých žiakov. Nie je spravodlivé, aby sme akciovú spoločnosť a občianske združenie podporili, pričom nebude reciprocita z ich strany voči ružinovským deťom,“ povedal poslanec Tomáš Alscher (Smer-SD). „Ružinovské deti sú aj v iných kluboch v iných mestských častiach a tam asi nikto nerieši, odkiaľ to dieťa je. Členské, ktoré platia rodičia, je len malá čiastka s celoročného rozpočtu klubov,“ kontrovala Petra Palenčárová (Sieť). Poslancom aj aktivistom prekážalo aj to, že granty do výšky 5 tisíc eur mestská časť poskytuje na základe zverejnenej výzvy, pričom dotácie nie, rovnako sa pýtali prečo dotácia nejde aj pre klub FC Ružinov. Poskytovanie grantov a dotácií upravuje VZN 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov. Dotácie pre oba futbalové kluby napokon zastupiteľstvo schválilo.

Miroslava Plesníková

 

Vydanie: Júl - August 2015