Ružinovskí poslanci: Anketa: Podľa čoho sa rozhodovali pri hlasovaniach?

V časopise Ružinovské Echo sme sa poslancov každý mesiac pýtali na ich názor na témy, o ktoré ste sa v danom období intenzívnejšie zaujímali. Vďaka zrozumiteľnej a prehľadnej forme odpovedí ste mali možnosť vidieť, ako by hlasovali v prípade, že by sa takáto téma dostala do programu rokovania ružinovského zastupiteľstva, resp. aký majú názor na iné závažné témy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú každodenný život obyvateľov mesta. Aj vďaka týmto ich vyjadreniam ste mali možnosť spoznať ich aj z inej strany a porovnať, ako sa rôzni poslanci pozerajú na rovnakú situáciu. Dôležitou súčasťou toho, akí poslanci sú, je totiž aj to, čo ich v tejto práci motivuje. Keďže sa blížime ku koncu volebného obdobia, položili sme im poslednú otázku a opýtali sme sa, čo pre nich bolo pri ich poslaneckej práci najdôležitejšie a podľa čoho ste sa pri hlasovaniach, práci v komisiách a predkladaní návrhov rozhodovali. 

Vydanie: Júl - August 2022