Ružinovskí poslanci Čo si myslíme o budúcnosti Miletičky

Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky)

Trhovisko Miletičova je pre mňa jedným zo symbolov nielen Ružinova, ale celého mesta. Už mnoho rokov sa tu ľudia stretávajú, a hlavne v sobotu to tu vždy pulzovalo životom. Ako dieťa si pamätám soboty, keď sme sa ráno vydali peši z domu na nákupy. Vždy som sa tešila na ochutnávku sudovej kapusty, kde predajca vytiahol celú guču na ochutnávku, aby sme vedeli čo kupujeme. Rovnako sú nezabudnuteľné babičky, ktoré od rána predávali domáce vajíčka, ale aj snežienky a iné kvety, ktoré sme si kupovali do vázy na skrášlenie bytu. Niektorí si myslia, že Miletička je len o čínskom lacnom oblečení, ale nie je to tak. Nájdeme tu krásne kvety, zeleninu, ovocie, iné domáce výrobky, pochutnáme si tu ráno na kávičke alebo čerstvo pripravených langošoch. Ide o komunitu a tento ráz treba zachovať, aby sme aj naše deti učili, že tu dostanú domácu zeleninku, stretnú tu v sobotu známych, susedov a priateľov. Pri vynovení treba zachovať pôvodný ráz trhu a citlivo spolupracovať s obyvateľmi, najmä pamätníkmi, na zmenách.

Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov (Štrkovec)

Miletička je prioritou klubu Team Vallo pre Ružinov v úzkej spolupráci s magistrátom, preto podnikáme viacero krokov na jej skrášlenie. Miletička by si mala ponechať svoj kultový ráz a nemala by konkurovať novopostaveným trhoviskám, to už by nebola tá naša pravá Miletička so svojou typickou atmosférou. Na ružinovskom zastupiteľstve sme na návrh Lucie Štasselovej a Kataríny Šimončičovej schválili 50 000 eur na ideovo-architektonickú súťaž so zapojením odbornej verejnosti a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a revitalizácie trhoviska. Jeden z ďalších krokov na skrášlenie Miletičky som podnikol ako predseda Dozornej rady VPS, kde môj návrh na odstránenie billboardov schválilo predstavenstvo, no rokovania s billboardovými spoločnosťami o ich serióznom odstránení boli neúspešné, museli sme preto podať tzv. žaloby. Navyše, v rámci schváleného rozpočtu sme spolu s Luciou Štasselovou a Katarínou Šimončičovou vyčlenili 15 000 eur z poslaneckých priorít na zeleň namiesto billboardov na plote trhoviska.

Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov (Nivy)

Čo pre mňa znamená Miletička? Skôr – znamenala. Už nie. Znamenala miesto, kam som rada chodila. Keď sme sa sťahovali z Petržalky do Ružinova, mojou požiadavkou bola aj poloha bytu – blízkosť dobrej školy a dobrého trhoviska, to znamená okolie Košickej ulice. Trhovisko na Miletičke donedávna vyhovovalo mojim predstavám, ale odkedy tam nie sú tie dobré tety farmárky so svojimi výrobkami pestovanými s láskou, ktoré poznali nás a naše rodiny a my ich, kde ste postretali kopu známych, už tam nechodím. Už sa nemám koho opýtať, kde tá mrkva rástla (lebo by som dostala odpoveď, že vo veľkosklade). Trhovisko by malo byť miestom, kam chodia nielen gazdinky, ale aj šéfkuchári reštaurácií s michelinskou hviezdou, aby nakúpili čerstvú zeleninu, ovocie, či mäso. Želám si, aby tí, čo budú v súťaži navrhovať nový výzor trhoviska, boli nielen dobrí architekti, ale aj kuchári, aby rozumeli duchu trhoviska. Želám si, aby sa na Miletičku vrátili kupujúci, aby som si mohla znovu dávať rande: v sobotu na Miletičke.

Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina)

Keď som v lete 2019 premýšľal ako riešiť problém chátrajúceho trhoviska a zároveň zachovať to, čo na ňom máme radi, vedel som, že ľudom musíme ukázať niečo konkrétne. Niečo, aby bolo jasné, že vieme, čo treba urobiť a vieme aj to, ako to spraviť. Teší ma, že sa nám podarilo v spolupráci s FA STU vytvoriť spoločenský tlak a dnes je rekonštrukcia trhoviska významnou témou a prioritou všetkých. Na zastupiteľstve sme schválili financie na súťaž s projektovou dokumentáciou. Dohliadať na ňu bude komisia územného plánovania a životného prostredia, ktorej som členom, a výsledky zo zrealizovaných štúdií študentov budú podkladom pre finálne zadanie nového trhoviska. Boli to predštúdie, brainstorming nápadov, ktoré zachytili podnety a vízie mladých kreatívnych ľudí. Chceme zachovať jedinečný genius loci tohto miesta a vytvoriť kvalitný verejný priestor. Keďže na projekte pracujeme už viac ako pol roka, už v decembri sme dokázali nájsť aj spôsob, ako to zaplatíme – z developerského poplatku z výstavby Eurovea II.

 

Vydanie: Marec 2020