Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o ... budúcnosti škôl

Analýzy demografického vývoja v Ružinove odhadujú, že počet obyvateľov bude nezanedbateľne stúpať až do roku 2035. Zatiaľ čo doposiaľ bola kritická situácia s materskými školami, teraz sa problém presúva na úroveň základných škôl, ktorých kapacita už prestáva stačiť. Poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva schválili koncepciu rozvoja ich kapacít. Čo považujú do budúcnosti v tejto téme za kľúčové?

Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov (Prievoz)

Ružinov sa už dnes musí pripravovať na najbližšie roky, kedy nebude prioritným problémom umiestňovanie detí v materských školách, ale ich umiestňovanie v základných školách. Základná škola bude v zmysle rajonizácie povinná umiestniť deti patriace pod daný rajón. Čo ak to kvôli kapacite nebude možné? Je preto nevyhnutné začať s prognózovaním počtu detí v jednotlivých obvodoch Ružinova s príhľadom na plánovanú výstavbu. Len v Prievoze má pribudnúť viac ako tisíc bytov v projektoch ako Nuppu, Nový Ružinov alebo Domové role. Deti v týchto objektoch podľa súčasnej rajonizácie budú patriť pod ZŠ Mierová, ktorá už tento rok mala problém s kapacitou. Riešením po získaní dát bude preto rozširovanie kapacít súčasných základných škôl, prípadne rekonštrukcia nevyužitých objektov na základné školy. Riešením, hoc malým, je strategické nastavenie ulíc do rajónov. Čo sa týka materských škôl, v Prievoze sa plánuje prístavba v MŠ Šťastná. Pribudne tam tak 88 detí. Ja osobne by som tu radšej videla menej ambiciózny projekt, aby sme nemuseli deťom ukrajovať zo záhrady.

Peter Strapák, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

V situácii, keď rodičia radšej nechajú svoje deti v škôlke, pretože ZŠ, kde chodí ich súrodenec, ich nezoberie z nedostatku kapacity, je jasné, že kapacity v ZŠ nám nie že dochádzajú, ale už došli. Musím oceniť snahu a pochváliť úrad za vypracovanie strategického materiálu na podnet Petra Hercega a mňa, hlavne časť o materských školách je veľmi dobrá. Bohužiaľ tá časť o ZŠ je naproti tomu slabšia, bez časového harmonogramu a hlbšej vízie. Spoliehať sa pritom na pomoc hlavného mesta a samosprávneho kraja asi nie je tá správna cesta. Budovanie navrhovaných pavilónov je časovo náročné, mám veľké pochybnosti, či do budúceho roka stihneme celý proces povoľovania stavby, verejného obstarávania staviteľa a samotnú realizáciu stavby. Ak rozšírime do budúceho roka jednu-dve ZŠ, čo je možno reálne, tak zas vznikne tlak na rodičov, aby rozvážali svoje deti cez polovicu Ružinova autom, čo je v rozpore s celomestskou stratégiou o obmedzovaní automobilovej dopravy.

Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz)

Vzhľadom na demografický vývoj môžeme konštatovať, že nastáva problém s nedostatkom miest pre žiakov v základných školách. V nasledujúcich rokoch bude nut- né vytvoriť stovky miest z dôvodu demografického vývoja, investičnej výstavby, špecifických požiadaviek na špeciálne prístupy pri vzdelávaní a mobility pracovnej sily. Mestská časť ako zriaďovateľ materských a základných škôl vytvorila koncepciu rozvoja ich kapacít, ktorá bola schválená miestnym zastupiteľstvom. Navrhované opatrenia uvažujú s vytvorením miest v základných školách a to ich dobudovaním v existujúcich objektoch. Odborne a detailne spracované návrhy sú rozpracované v danej koncepcii. Odrážajú ekonomické, vlastnícke, priestorové, technicko-konštruktívne možnosti objektov, časovú náročnosť realizácie novostavieb a nadstavieb so zámerom priestorovo pokryť celé územie Ružinova. Citlivo vnímam zložitosť situácie a rôzne názorové pohľady na riešenie, ale verím, že spoluprácou a relevantnou argumentáciou dosiahneme prijateľné a kompromisné riešenia.

Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina)

Veľmi oceňujeme prácu zamestnancov odboru školstva ako aj osobný prístup starostu Martina Chrena, ktorí poskytli ucelený prehľad stavu a navrhli spôsoby, ako ho riešiť. Pri čítaní je ale dôležité uvedomovať si, že ide len o prvý krok, ktorý musí predchádzať definovaniu konkrétnych krokov. Veľmi dôležitý je prístup obce k novým projektom, ktoré prinesú desiatky tisíc nových obyvateľov. Spolupráca developera s obcou musí byť nevyhnutnosťou. Mestská časť si výstavbu nemôže dovoliť financovať sama. Zbytočne však postavíme nové školy a škôlky, ak v nich nebude mať kto učiť. Preto musíme zároveň zlepšiť podmienky pre zamestnávanie učiteľov a ostatných pracovníkov, či už formou poskytnutia nájomných bytov alebo náborových príspevkov, aby sme boli schopní zabezpečiť a udržať si dostatočný počet kvalitných a motivovaných odborníkov. Teší nás, že ľudia chcú prísť žiť do Ružinova. Nárast ich počtu však musí byť priamo úmerný občianskej vybavenosti, ktorá je dnes pre kvalitný život nevyhnutná.

 

Vydanie: Október 2019