RUŽINOVSKÍ POSLANCI ČO SI MYSLÍME O... ODKAZE 17. NOVEMBRA

Nežná revolúcia nezmenila len vývoj spoločnosti, ale aj bežný život každého z nás. Veci, ktoré sú dnes pre nás samozrejmé, boli dovtedy nepredstaviteľné. Zaujímalo nás, či by si naši poslanci vedeli predstaviť život v minulom režime a čo pre nich znamená sloboda.

Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz)

Aká bola učiteľská minulosť? Nezabudnuteľná. Mnohých učiteľov prenasledovali, perzekuovali, prišli o zamestnanie, šikanovali ich, monitorovali a ponižovali. Pamätám si, že obidvaja moji rodičia - poctiví a svedomití učitelia - boli sústavne prenasledovaní a kolegovia ich udávali len preto, aby v nich vyvolali strach a aby sa podriadili diktátorskému režimu. Príliš často som videla mamu kvôli tomu plakať. A aké je to dnes? Nezabudnuteľné. Ale aj dnes sa niektorí ľudia boja hovoriť, boja sa straty zamestnania, cítia sa nedocenení, mnohí zažili mobing alebo bossing. Máme garantované práva, ale ľudia sa menia len pomaly. Tí „silnejší“ rovnako ako tí „slabší“.

Demokracia je krehká a mimoriadne cenná hodnota. Sloboda, rešpekt k ľudskosti a ochrana práv musia byť skutočné, nielen na papieri. Nezabudla som na slzy mamy. A urobím všetko preto, aby sme neopakovali tie isté chyby. Ani keď ide o tých, ktorí vedia kľučkovať medzi paragrafmi, ale ani o tých, ktorí sa cítia lepší ako ostatní.

Nikolaj Gečevský, SME Ružinov (Prievoz)

Nežnú revolúciu som vnímal veľmi intenzívne. V tom čase som chodil do siedmeho ročníka na vtedajšej ZŠ Kladnianska a už od prvých dní sme cítili, že sa deje niečo veľké. Zmeny, ktoré sa začali diať, nám ukazovali úplne iný svet ako ten, aký sme poznali zo socialistickej spoločnosti.

Je pravda, že niektoré systémové zmeny boli skôr krokom späť, ale zároveň sa nám otvorili obrovské možnosti. Odrazu sme mohli prejsť hranice, človek už nebol ako opica v klietke a dostal možnosť spoznať iný život ako nám dovolil a ukazoval socializmus. Život v minulom režime si už dnes neviem predstaviť. Prešli sme už dlhú cestu zmien, ktoré nestačili vnímať naši rodičia a ani my, mladšia generácia. Získali sme slobodu, ale ľudia, ktorí boli dlhé roky pod tlakom socializmu a diktatúry, o nej majú mnohokrát skreslené predstavy. A aj to je naše dedičstvo.

17. novembra 1989 som mal 13 rokov. Dosť na to, aby som si dobre pamätal, ako sa v minulom režime žilo. A hlavne dosť na to, aby som si vážil to, čo nám priniesla.

Silvia Pilková, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

Stála som pod kabátom sochy vojaka na námestí SNP a schovávala som sa pred dažďom. Okolo mňa stáli ľudia a štrngali kľúčmi. Nesmelo som sa pridala k nim. Bála som sa, že sa to zvrhne, ako ma vystríhala moja krstná, ktorá ma čakala doma a nervózne vyzerala spoza okna. Mama jej pred chvíľou volala, že sú šťastlivo vo Švajčiarsku a že má na nás so sestrou dávať pozor. Že po nás pošlú, keď sa usadia. Áno. Moja mama emigrovala. Tesne pred “Nežnou”. Ja som sa bála, že ma vyhodia z gymnázia a nielen preto, že moja mama je emigrant. Odmietla som vstúpiť do SZM. A za to bol vyhadzov a následné umiestnenie na učňovku. V kútiku duše som dúfala, že sa tak nestane a mame povolia, aby sme za ňou mohli vycestovať.

Štrngala som kľúčmi a v duchu sa modlila, nech to vyjde. Nech sa podarí zbúrať ploty, prestrihnúť ostnaté drôty, vyhnúť sa vstupu do SZM. Podarilo sa...

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Bratislava má nový verejný priestor pomenovaný po Nežnej revolúcii. Na pamiatku udalosti, kedy sme vykročili za slobodou. Veľa sa podarilo, zároveň však zúfalo zlyhávajú inštitúcie. Nerozumieme, čo sa vlastne stalo. Dobre napísané zákony nedokážu to, čo kedysi rámcoval morálny poriadok a formovanie charakteru. Hovoríme o hodnotách, ktoré spájajú, ale nevieme sa zjednotiť ani na tom, ktoré to sú. Odvolávame sa na normy a pravidlá. Tie však nepopisujú existenciálny rozmer človeka. Nemáme spoločný cieľ ani ako sa k nemu dostať. Rôzne cesty často predstavujú podvod, nespravodlivosť či násilie. Diskusia o morálke nie je zárukou, že sa každý človek stane dokonalým. No jej pripomínanie zvyšuje pravdepodobnosť, že sa jednotlivci rozhodnú žiť spravodlivo. Morálku posilňuje, ak budujeme návyky konať dobro. Cnostnými sa stávame, ak opakovane vykonávame dobré skutky a začleňujeme ich do nášho bytia. A ak sa odhodlá na takúto cestu dostatočný počet jednotlivcov, bude mať šancu na lepšiu budúcnosť celá spoločnosť.

 

Vydanie: November 2019