Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o výstavbe nájomných bytov

Magistrát pred niekoľkými dňami predstavil víťazný projekt mestských nájomných bytov na Terchovskej. Na rozdiel od iných veľkomiest západnej Európy v Bratislave tento typ bývania výrazne absentuje. Na Slovensku vo výraznej miere dominuje skôr orientácia na vlastníctvo bytov. Zaujímalo nás, ako túto problematiku vnímajú poslanci. Pre koho by malo byť určené a z akých zdrojov financované?

Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy)

Ako člen bytovej komisie a vicestarosta zodpovedný za sociálnu oblasť často riešim žiadosti o pridelenie bytu. Či už sú to mladé rodiny, alebo ľudia, ktorí pracujú pre mestskú časť a jej organizácie - opatrovateľky, učitelia, vychovávateľky, ale aj mestskí policajti či požiarnici. Majú tabuľkové platy, a teda zarábajú rovnako tu ako v mestečku pri ukrajinských hraniciach. Ak nechceme, aby nám odišli, musíme im ponúknuť zázemie. Agenda nájomných bytov je jednou z priorít poslaneckého klubu SME RUŽINOV. Už viac ako pol roka zastupujem Ružinov v rokovaniach so Štátnym fondom rozvoja bývania a ministerstvom výstavby. Spoločne hľadáme možnosti ako a kde na území Ružinova by sme boli schopní takýto projekt zrealizovať. Na stole máme dve projektové štúdie na výstavbu nájomných bytov v počte 60-80 bytových jednotiek. V rámci rekonštrukcie by v zbrojnici mali vzniknúť 3 služobné byty a podobný projekt vzniká aj pre mestských policajtov. A úprimne verím, že nebudú jediné, ale prvé. 

 

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

Začnime porovnaním: Bratislava má 1% nájomných bytov, kým Brno 15% a Viedeň až 60%. Ak by sme chceli dobehnúť priemer EU, teda asi 10%, je to beh na dlhé trate. V Bratislave je 200.000 bytov, a len niečo vyše 2.000 z nich je nájomných. Čakatelia, mladé rodiny, učitelia, zdravotné sestry, zamestnanci samosprávy, bezbariérové bývanie pre ľudí s postihnutím alebo bývanie v rámci ukončovania bezdomovectva – všetci títo obyvatelia potrebujú dostupné nájomné bývanie. Ambiciózny plán hlavného mesta je sprístupniť 200 nájomných bytov ročne počas nasledujúcich 10 rokov, teda vlastne zdvojnásobiť kapacitu nájomného bývania v Bratislave. Financovanie nájomného bývania bude určite viaczdrojové: vlastné financie mesta v spolupráci so ŠFRB, projektom s developermi či spoluprácou v partnerstvách. Pri Terchovskej konkrétne to, čo obyvatelia okolitých ulíc môžu výstavbou získať, je odhlučnenie Terchovskej a Banšelovej ulice, dodatočné parkovacie miesta, novú zeleň a stromy a spoločenské priestory.

 

Martin Patoprstý, Tím Ružinov (Ostredky)

Kým inde v EÚ sa nájomné bývanie pohybuje od 19 do 62, na Slovensku je to asi 6 percent. Kým u nás je podpora zameriava na vlastné bývanie, v susednom Rakúsku je značne využívaný práve systém nájomného bývania. A to nielen pre domácnosti s nižšími príjmami. Podiel nájomných bytov v Rakúsku tvorí až 42 a v susednom Česku 21 percent. V Ružinove máme takýchto bytov približne dvesto a sú určené najmä pre nižšie sociálne vrstvy, resp. zamestnancov našich školských zariadení, ktorí prišli z regiónov mimo Bratislavy a, samozrejme, pre matky s deťmi v krízových situáciách. Často mi až srdce puká pri príbehoch, ktoré si prečítame spolu so žiadosťami. Úlohou štátu aj nás je postarať sa o potreby občanov, a preto vítam a plne podporujem iniciatívu magistrátu, ktorý sa rozhodol túto otázku riešiť a chce zabezpečiť vyše 1200 nájomných bytov. Oceňujem aj ľudský prístup, kedy sú projekty predstavované obyvateľom z okolia a priamo sa s nimi diskutuje, čo je diametrálne rozdielny prístup v porovnaní s minulým vedením.

 

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Bratislava sa zaviazala, že bude podporovať nájomné bývanie. Matúš Vallo k tomu pristúpil mimoriadne vážne a poveril ma ako námestníčku primátora rozbehnutím obstarávania nájomných bytov. Po pár týždňoch bolo zrejmé, že Magistrát bude musieť obstarávanie nájomných bytov rozbehnúť po viacerých líniách. Na základe analýz a dostupných podkladov sme definovali 4 spôsoby získavania nových nájomných bytov: buď vlastná výstavba na mestských pozemkoch, rekonštrukcia nevyužívaných objektov, spolupráca s partnermi z privátneho developerského prostredia, prípadne partnerské projekty s partnermi z verejného sektora. Výsledky súťaže na prvý mestský bytový súbor s nájomnými bytmi už poznáme. Riešená lokalita sa nachádza v Ružinove, v časti Trnávka na Terchovskej ulici. Pred spracovaním zadania na súťaž prebehlo prvé participatívne stretnutie s obyvateľmi v susedstve pozemku, na ktorom mohli poukázať na dlhodobo neriešené problémy danej lokality. Absolútnym víťazom sa stal ateliér The Büroz Brna.

 

Vydanie: Apríl 2020