Ružinovskí poslanci pred hlasovaním o rozpočte... Čo je priorita

Rozpočet je jedným z najdôležitejších dokumentov, o ktorých poslanci počas roka rozhodujú. Odráža to, čo považujú za najdôležitejšie a čo treba riešiť najakútnejšie. Zároveň však hovorí aj o tom, aké nové projekty chce mestská časť podporiť a ako by mala vyzerať v budúcnosti.

Maroš Mačuha, Tím Ružinov (Ostredky)

Posledné roky zažíva Ružinov „babyboom“. Deti postupne dorastajú do predškolského a školského veku a je potrebné ich umiestniť do škôlok a neskôr základných škôl. Preto bude jednou z hlavných priorít rozširovať nielen kapacitu škôlok, ale aj základných škôl. Ďalšími oblasťami, ktorým sa plánujeme venovať, sú šport a kultúra. Chceme, aby boli zrekonštruované ďalšie detské ihriská a aby sa budovali nové športoviská. Sem patrí aj príprava novej plavárne na Štrkovci. Tretia oblasť nie je ani až tak finančne náročná - čo sa týka rozpočtu, avšak je pre občanov naozaj dôležitá. Tou témou je transparentnosť, ktorú ale chceme posunúť ešte o kus ďalej. Záleží nám na tom, aby informácie boli nielen dostupné, ale najmä zrozumiteľné. Samozrejme, popri týchto cieľoch sa budeme venovať všetkým ďalším dôležitým problémom ako zlepšovanie infraštruktúry, zamedzenie nadmerného zahusťovania, zlepšenie hospodárnosti, organizovanie nových kultúrnych podujatí a množstvo iných oblastí. Aby sa tu ľuďom dobre žilo.

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

Rozpočet je živý materiál. Vedel by som si predstaviť viac prostriedkov investovaných do nájomného bývania. Dopyt po nájomných bytoch výrazne prevyšuje naše možnosti. Mladé rodiny, zamestnanci mestskej časti, bezbariérové bývanie pre ľudí s postihnutím alebo bývanie v rámci prístupu Housing First a ukončovanie bezdomovectva – všetky tieto skupiny obyvateľov potrebujú dostupné nájomné bývanie. Ďalšou kapitolou, kde vidím priestor na navýšenie rozpočtu sú naše zariadenia RDS a Domov dôchodcov – viac prostriedkov na nákup  moderného vybavenia a na zvýšenie počtu kvalifikovaných pracovníkov. Samostatnou témou je zvyšovanie počtu miest v MŠ a ZŠ. Počet detí v Ružinove bude určite rásť a musíme sa na to pripraviť aj počtom miest pre ne. Dlhodobý investičný dlh vidím v oblasti bezbariérovosti: chodníky, základné školy, verejné budovy – tam všade by mal Ružinov odstraňovať bariéry z verejných prostriedkov. Získali by tým nielen ľudia s postihnutím, ale aj seniori či mamičky s kočíkmi.

Matúš Méheš, SME Ružinov (Pošeň)

Rozpočet mestskej časti je ako rodinný rozpočet. Chceli by sme riešiť veľa vecí, ale všetko si dovoliť nemôžeme. Priveľa problémov sa desaťročia prehliadalo a to najzodpovednejšie, čo preto teraz môžeme urobiť, je riešiť ich systémovo. Rekonštrukcia komunikácií a starostlivosť o zeleň sú pre nás dlhodobou prioritou. Bezpečné cesty, chodníky a udržiavané stromy a parky by už v dnešnej dobe nemali byť témou na diskusiu, ale samozrejmosťou. Jednoznačne podporujeme aj dobudovávanie škôlok a základných škôl. Nie je to len miesto, kde sa deti učia nové veci, ale zároveň tým dávame možnosť rodičom byť flexibilnejší v zamestnaní. Je pre nich jednoduchšie nájsť si prácu, ak nemusia ísť pre dieťa do škôlky na opačný koniec mesta. Poslednou z veľkých tém, na ktoré musíme do budúcnosti v rozpočte myslieť, sú podpora výstavby domova seniorov a budovanie nájomných bytov pre našich učiteľov, policajtov, sociálnych pracovníkov. Pre všetkých tých, ktorých naozaj potrebujeme, ale ktorých platy sú také mizerné, že bez takéhoto benefitu ich môžeme stratiť.

Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov (Nivy)

Pri tvorbe rozpočtu to býva vždy tak, že požiadaviek je viac ako možností ich naplniť. Aj tento rok by sme privítali vyššie finančné prostriedky určené na starostlivosť o dreviny. Na komisii územného plánovania a životného prostredia sme viackrát prerokovávali nedostatok odborných pracovníkov a financií na ošetrovanie stromov. Táto oblasť je v Ružinove dosť podvyživená, najmä kvôli nedostatku odborníkov, arboristov, ktorí by stromy orezávali tak, aby ich pri tom nepoškodzovali. Odbornosť však niečo stojí, preto by sme mali konať  hospodárne – síce drahšie, ale dlhší osoh z toho pre každého. Tento rok je v návrhu rozpočtu aj financovanie ošetrovania drevín v areáloch materských a základných škôl, čo znamená priamu kontrolu orezov miestnym úradom. Želám si, aby aj pre miestny úrad bolo zdravé životné prostredie prioritou a tomu by odpovedali aj zvýšené finančné prostriedky v priebehu roka, napr. aj na opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy, alebo minimálne na zeleň okolo oplotenia trhoviska na Miletičovej ulici.

 

Vydanie: Január - Február 2020