Ružinovský matuzalem

Za svoj život vyprodukoval 22 995 000 litrov kyslíka a spotreboval 1 400 kg oxidu uhličitého. Na nás záleží, či mu dáme šancu ďalej lámať tieto užitočné rekordy. Reč je o viac ako 350 ročnom dube letnom pri Základnej škole Ružová dolina.

„Je to pravdepodobne najstarší strom v Ružinove a veľmi cenný. Je zakreslený ako orientačný bod vo vojenských mapách územia z 18. storočia,“ objasnila Zuzana Pallaghyová, vedúca referátu životného prostredia a verejnoprospešných služieb na ružinovskom miestnom úrade. Z týchto zistení vyplýva, že na svojom mieste rastie dub už približne od roku 1660, teda od čias, keď v Uhorsku vládol Leopold I. Habsburský. Mohli pod ním oddychovať vojaci, ktorí porazili Turkov pri Viedni v roku 1683, aj roľníci, ktorí sa tešili zo zrušenia nevoľníctva v Uhorsku v roku 1875. „Zažil osvietené panovanie Márie Terézie, bol svedkom vzostupov aj pádov nášho mesta, hoci len z diaľky, pretože v minulosti lokalita dnešnej Ružovej doliny ešte nebola súčasťou Bratislavy. Nachádzali sa tu lužné lesy a polia,“ predstavuje históriu najstaršieho stromu Zuzana Pallaghyová. Približne pred 60 rokmi sa stal dub letný súčasťou verejne zelene v Ružovej doline. No čas sa zastaviť nedá, v poslednom období sa na ňom roky začali prejavovať a jeho zdravotný stav sa zhoršil „V kmeňovom vetvení bol pred 10 – 15 rokmi neodborne asanovaný jeden z kostrových konárov, čo spôsobilo vznik rozsiahlej lézie nekrotizovaných pletív pod reznou ranou a vznik rozsiahlej dutiny v bazálnej časti kmeňa. Strom poskytuje domov rôznym živočíchom, najmä vtáctvu a hmyzu. Podľa výletových otvorov predpokladáme, že v ňom hniezdi chránený druh fuzáč veľký, preto je veľmi vzácny,“ doplnila Zuzana Pallaghyová. Mestská časť si dala na tento strom vypracovať ťahovú skúšku. Tá simuluje zaťaženie vetrom, ktorému je strom vystavený. Pritom sa skúma, ako toto zaťaženie vetrom ovplyvňuje nosnosť kmeňa a silu ukotvenia stromu v zemi. Výsledkom je odborne podložené hodnotenie statického stavu stromu a vyhodnotenie jeho odolnosti voči zlomeniu. Na základe nich potom Ružinov prijme ďalšie opatrenia.

Katarína Kostková

Foto: Z. Pallaghyová

 

Vydanie: Máj 2017