Ružinovský poslanci čo sa nám podarilo a aké máme plány

Blíži sa koniec roka a v čase, keď držíte v rukách toto nové číslo, je to rok od okamihu, kedy sa noví poslanci ujali svojich funkcií. Zaujímalo nás, na čo sú za rok pôsobenia nového zastupiteľstva najviac hrdí a aký darček by radi dali Ružinovčanom, aby sa im v našej mestskej časti žilo ešte lepšie.

Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky)

Kandidovala som preto, aby veci fungovali lepšie a som rada, že to tak aj naozaj začína byť. Snažím sa pomáhať pri riešení podnetov od občanov nielen z Trávnikov, ale aj z celého Ružinova. Pomáham pri riešení odstraňovania vrakov, a dôležitou súčasťou mojej poslaneckej práce je aj to, aby sme schvaľovali pravidlá, ktoré ľuďom naozaj pomáhajú a ktoré nie sú len marketingovými ťahmi. Nie všetko ide tak rýchlo ako by sme si to priali. Mnohokrát je celý proces zdĺhavý a trvá dlhšie, kým sa úspešne vyrieši. Som hrdá, že v rámci troch poslaneckých klubov vieme nájsť spoločnú reč, riešiť veci v prospech Ružinovčanov a nezaťažovať ich banálnymi spormi. Som rada, že vieme na úrade nájsť spoločnú reč so zamestnancami a snažíme sa všetkými dostupnými prostriedkami riešiť dôležité veci, ale aj návrhy a nápady obyvateľov.

Najkrajším darčekom by boli nové cesty, chodníky, vyriešené všetky podnety, žiadne susedské spory, či obchádzanie zákona. Prajem všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

 

Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov (Štrkovec)

Najviac ma teší rázne zvýšenie transparentnosti ružinovskej samosprávy, čím občania získajú väčší prehľad o tom, ako sa tu hospodári a ako sa riešia procesy v ich prospech. Obsahuje cca dve desiatky opatrení. Nielen odmeny poslancov za zastupiteľstvá, ale aj za členstvá v predstavenstvách a dozorných radách budú občanov zaujímať asi najviac, no zverejňovať sa budú aj životopisy starostu, poslancov a riaditeľov organizácií. Podarilo sa mi zistiť, že špeciálny prokurátor Kováčik dlho užíval nájomný byt za smiešnu sumu. Navrhol som výsadbu stromov pred nelegálnymi billboardmi, ktoré nie je možné len tak odstrániť. V Ružinovskom podniku VPS som presadil odstránenie billboardov na trhovisku Miletičova a transparentnejšie súťaže, aby sa podnik postavil na nohy. Zdravie je najdôležitejšie, preto mojim malým darčekom pre Ružinovčanov bude, že sa zameriam na ekologické riešenia. Som proti nezmyselnému zahusťovaniu sídlisk, za obnovu oddychových zón a za oveľa väčšiu výsadbu stromov a zelene.

Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Som rád, že sa veci v Ružinove hýbu, že konečne funguje spolupráca s magistrátom a s novým primátorom Matúšom Vallom, čo tu v minulosti nebolo. Pravidlá začínajú platiť aj pre veľkých developerov. Zahusťovanie stabilizovaných sídlisk už neprechádza tak, ako v minulosti – napríklad nesúhlasy s Konopná Residence v Prievoze, s nadstavbou Kocky alebo knižnice na Pošni, s polyfunkčným objektom namiesto Heliosu na Štrkovci, s nadstavbou pohostinstva INKA na Trávnikoch či domy na Poludníkovej na Ostredkoch. Skrátka – developeri si už súhlasy nedokážu len tak “vybaviť”. Avšak súhlasy pre starých kostlivcov v skrini ešte dobiehajú a sú horúcim problémom, napríklad Prima Park 2. Snažíme sa riešiť aj ďalšie problémy občanov, ako sú kapacity v materských a základných školách, obťažovanie hlukom z prevádzok alebo rozbeh stavby nových parkovísk. A ako darček nám všetkým želám veľa slušnosti, menej frfľania, konečne pohnúť s územnými plánmi zón v Ružinove a na jar novú slušnú vládu, ktorá Bratislave a Ružinovu pomôže podstatne lepšie ako je to dnes.

 

Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky)

Možno sa niekomu zdá, že žiadna zásadná zmena sa za ten rok neudiala. Ale ako poslankyňa vidím to, čo bežný občan nie. Vidím snahu meniť veci k lepšiemu, a to napriek neskutočnému množstvu problémov, ktoré tu ostali z minulosti, a ktoré nie sú len výhovorkou, ako som to myslela predtým. Vidím obetavú prácu zamestnancov úradu, ktorí sú ochotní, často nad rámec svojho pracovného času, problémy riešiť. Vidím a verím, že sa nemýlim, že sme napriek rozpačitému a neľahkému začiatku a rozdielnym politickým názorom našli spoločnú reč a začali pracovať pre Ružinov a jeho obyvateľov. A na toto som asi hrdá najviac. Rada by som všetkým Ružinovčanom popriala, aby tieto sviatky prežili v pokoji, láske a kruhu svojich blízkych. Aby sme k sebe boli ohľaduplnejší, aby sme si možno namiesto neustáleho kritizovania, hľadania nedostatkov, skúsili všímať to pozitívne. A čo je ešte dôležitejšie, nedožadujme sa len toho, čo má mestská časť urobiť pre nás, ale zamyslime sa nad tým, čo môžeme pre svoje okolie urobiť my.

 

Vydanie: December 2019