S RŠK športujú všetky generácie

Ružinovský športový klub, p. o. (RŠK, p. o.) je príspevková organizácia zriadená MČ Bratislava-Ružinov. Jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju športu medzi obyvateľmi Ružinova. O tom, že RŠK pripravuje zaujímavé projekty pre všetky vekové kategórie sme sa presvedčili na ich júnových podujatiach.

Športová liga žiakov

V júni sa pre žiakov v Ružinove nekončí len školský roka ale finišujú aj súťaže Ružinovskej športovej ligy žiakov (RŠLŽ). Počas celého školské roka súperili žiaci ružinovských základných škôl nie len v jednotlivých športoch, ale aj o celkové prvenstvo v tejto dlhodobej súťaži.

Do RŠLŽ sa počas roka zapojilo 10 základných škôl, ktoré poslali do súťažných disciplín 712 žiakov a žiačok. V jednotlivých kolách sa súťažilo o „Majstra Ružinova“ v rôznych športoch. V tomto školskom roku to boli turnaje vo florbale, vybíjanej, basketbale, futbale a atletickom trojboji. „V posledných rokoch vidíme progres v zapájaní sa škôl a ich žiakov do súťaží. V ročníku 2015/2016 to bolo len 440 detí a v tomto ročníku sa zapojilo do súťaží až 712 detí. Máme z toho obrovskú radosť a dúfame, že úroveň RŠLŽ bude aj naďalej rásť,“ povedal metodik RŠK Andrej Pustay

Miniolympiáda

Svoje športové súťaže však majú aj detičky v materských škôlkach. Pod názvom „Miniolympiáda“ sa skrýva utešený projekt, ktorého základným princípom je zapojenie čo najväčšieho počtu škôlkarov do športovania.

V podstate ide o dopoludňajšie športové aktivity priamo v priestoroch materských škôl v Ružinove. Pre deti sú pripravené rôzne disciplíny prispôsobené tak, aby ich zvládol každý, mal z nich radosť a samozrejme dobrý pocit. Detičky súťažia v behu, majú pripravenú prekážkovú dráhu, zaskáču si vo vreci, chýbať nemôžu ani aktivity spojené s loptičkami, či skok do diaľky.

Každé jedno športové dopoludnie má svoj slávnostný úvod, pri ktorom sa deti zoznamujú s olympijskou vlajkou, skladajú sľub a chýbať nesmie ani slovenská hymna. Každé jedno športujúce dieťa dostane diplom o absolvovaní.

Do projektu je zatiaľ zapojených 21 materských škôl z Ružinova.

Športový deň seniorov

Bokom od športových aktivít neostávajú ani seniori. RŠK v júni už tradične usporiadal pre nich športový deň v areáli hier Radosť na Štrkovci. Hlavným motívom bola zábava a stretnutie sa na čerstvom vzduchu. Spestrením dopoludnia boli zaujímavé športové disciplíny. Pripravených bolo sedem stanovíšť, každé s iným zameraním a iným stupňom obtiažnosti.
Seniori hádzali šípkami, strieľali na bránku s hokejkou, hádzali na presnosť, strielali na bránu, svoje schopnosti predviedli na slalomovej dráhe, vyskúšali si zhadzovanie kolkov a nezastavila ich ani prekážková dráha. Športových aktivít sa zúčastnili seniori zo šiestich dôchodcovských klubov. V rámci podujatia sa mohli zapojiť aj jednotlivci, ktorí aj keď v menšom počte, ale určite svojimi schopnosťami nesklamali a prispeli k zaujímavým momentom
v rámci dňa.

 

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Júl - August 2019