Sčítanie obyvateľov: Všetko, čo ste chceli vedieť o sčítaní

Prečítajte si, kde sa môžete sčítať, dokedy to treba stihnúť, na aké otázky budete musieť odpovedať, ako dlho sčítanie trvá, ale aj to, čo si musíte pred vypĺňaním dotazníka overiť. Sčítali sme sa hneď v prvý deň, aby sme vám ponúkli odpovede z prvej ruky. Ak si ešte pamätáte na papierové dotazníky spred desiatich alebo dvadsiatich rokov, tentokrát je to úplne iné – online a stačí vám na to sotva päť minút. Stihnúť to musíte za šesť týždňov, do 31. marca.

Hneď v prvý deň sčítania, v pondelok 15. februára, sa sociálne siete zaplnili príspevkami plnými záberov vyplnených formulárov. Sčítali sa aj prezidentka, umelci, ale aj primátor a viacerí starostovia. Význam tejto aktivity si uvedomuje Bratislava, a preto pripravila kampaň, kde sa popri jednom z najviac rešpektovaných hercov - Milanovi Lasicovi – a primátorovi Matúšovi Vallovi, objavujú aj starostovia jednotlivých mestských častí. Len za prvých 36 hodín od spustenia sa v Ružinove sčítalo 16.666 obyvateľov, čo je 19,7 percenta z oficiálnych 84.609.

Prečo je dôležité?

Výsledky sú pre samosprávy mimoriadne dôležité. Nielenže budú lepšie poznať svojich obyvateľov, a dokážu tak strategicky plánovať svoje investície, ale ovplyvní to aj kľúčovú časť ich príjmov – dane z príjmov obyvateľov. Koeficienty, ktoré určujú, aký balík financií ktorá obec dostane, je naozaj komplexný a zohľadňuje aj také faktory ako je nadmorská výška. Základnou premennou je však trvalý pobyt. Ak máte trvalý pobyt v Dunajskej Strede, Rimavskej Sobote alebo v Stropkove, peniaze z vašich daní poputujú práve tam a nie obci, kde v skutočnosti žijete.

Robíme to pre seba

V Ružinove žije podľa oficiálnych údajov viac ako 84-tisíc obyvateľov, reálne ich tu trvalo býva viac ako 100-tisíc. Počas posledných rokov získala mestská časť v rámci rozpočtovej položky daň z príjmov fyzických osôb v priemere okolo 13 miliónov eur ročne. Ak by tu boli prihlásení všetci tí, ktorí v našej mestskej časti už roky žijú, bolo by to len za posledné roky o niekoľko miliónov eur ročne viac. Za tie peniaze sme mohli vybudovať niekoľko škôlok, školu, zrekonštruovať o desiatky kilometrov viac ciest a chodníkov a nakúpiť ďalšiu techniku na údržbu zelene a odhŕňanie snehu.

Týka sa všetkých

Sčítanie je povinné.Týka sa to všetkých obyvateľov, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine.

Čo potrebujete?

Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie. Sčítať sa môžete prostredníctvom online formulárov, ktoré sú k dispozícii na www.scitanie.sk, a vyplniť ho môžete pohodlne cez počítač alebo mobilnú aplikáciu sčítanie. Štát vyzýva, aby obyvatelia pomohli pri vyplňovaní aj svojim rodičom a iným príbuzným. Pre tých, ktorí nikoho nemajú, resp. žijú v marginalizovanom prostredí, bude od 1. apríla do 31. októbra 2021 možnosť využiť asistovaného sčítania (informácie budú upresnené). V prípade problémov sa môžete obrátiť na scitanieobyvatelov@ruzinov.sk

 

Vydanie: Marec 2021