Sedem dní v Ružinove: Kto má nárok na príspevok a jar v plnom prúde

Aj posledných sedem dní dominovala pomoc pre vojnou postihnutú Ukrajinu a tých,  ktorí z tejto krajiny odišli. Každý deň zvonia telefóny, na úrade sme vybavili stovky stránok. Pritom je však nutné riešiť aj bežné požiadavky. Lebo život v Ružinove sa nezastavil. A tak opäť do ulíc vyrazili nielen stroje, ale aj ľudia. Aby zase o trochu viac zveľadili našu mestskú časť. Nech vám je odmenou pohľad na – azda – (staro)nových obyvateľov.

 

 

Príspevok a tolerovaný pobyt

Posledné týždne sa aj v našej mestskej časti nesú v atmosfére dôsledkov vojny na Ukrajine. Mestská časť má v tejto súvislosti množstvo povinností – riešiť zmeny tolerovaných pobytov Ukrajincov vo statusom „Odídenec“, tiež prijímať doklady potrebné pre refundáciu nákladov spojených s ubytovaním odídencov.
Boli to dni náročné a ďalšie sú pred nami. Čo nás však v tejto situácii teší, je pretrvávajúca solidárnosť Ružinovčanov. Veríme, že bude pokračovať a nebudeme si závidieť vojnový konflikt a s tým súvisiacu humanitárnu pomoc.

Ako postupovať sa dočítate na stránke www.ruzinov.sk, kde sú zverejnené všetky potrebné informácie. (MANUÁL: Príspevok pri ubytovaní ľudí z Ukrajiny a tolerovaný pobyt | Ružinov (ruzinov.sk).

 

Veľké jarné upratovanie

Aj keď vojna na Ukrajine je mimoriadnou situáciou, ktorá si vyžaduje mimoriadne riešenia, nemožno opomenúť ani bežný život. Aj preto sa posledný víkend v Ružinove konalo veľké upratovanie. Všetky tri víkendy boli bez problémov, dokopy sa za tri soboty vyzbieralo 67 veľkokapacitných kontajnerov. Aj vďaka vašej zodpovednosti budeme mať zase o niečo čistejší Ružinov.

 

Kto sa postará o odpad pri kontajneroch...

Špeciálnou kategóriou v „upratovacom procese“ sú kontajnerové stojiská v blízkosti bytových domov. Otázok, kedy sa mestská časť a miestny úrad konečne postarajú o odvoz odpadu z týchto miest, dostávame týždenne niekoľko. Faktom však je, že nie sú v našej správe a teda nie je ani v kompetencii mestskej časti a úradu, aby zabezpečovali ich čistenie. Zabezpečiť by to mal správca, je preto nutné, aby ste sa v prvom rade obracali práve na neho. 

Viac sa budeme téme venovať aj v májovom vydaní mesačníka Ružinovské Echo.

 

Kosenie aj čistenie

Ružinov patrí medzi najväčšie bratislavské mestské časti – čo sa rozlohy aj počtu obyvateľov týka.  V ideálnom svete by každá ulica mala určenú osobu, ktorá by sa starala o jej čistotu. V tom reálnom svete je to však, ako všetci veľmi dobre vieme, nemožné. Dovtedy však kolegovia robia, čo je v ich silách. A tak denne vyrážajú do ulíc a parkov, aby sa starali o ich čistotu. Kosia, škarpírujú, zametajú. Na to, aby všetko išlo bez problémov, však často potrebujeme aj pomoc obyvateľov a návštevníkov našej mestskej časti. Preto, ak vidíte v uliciach dočasné značky, prosíme, rešpektujte ich. Inak sa ulica pozametať a vyčistiť jednoducho nedá.

 

Už prišli labute

Tradičnými témami, ktoré nás sprevádzajú už pravidelne, je upratovanie neporiadku na Dulovom námestí a v okolí Štrkoveckého jazera. V posledných dňoch však pribudla ďalšia. V Ružinove sa opäť objavili labute.

Ak budeme disciplinovaní, mohol by nás pohľad na tieto vznešené zvieratá tešiť niekoľko ďalších týždňov. Všetko je to o nás, ľuďoch. Tak buďme dobrí nielen na seba.

 

Vydanie: Apríl 2022