Semafory v nebezpečnej križovatke potrebujú predĺžiť územné rozhodnutie

Generálny investor Bratislavy (GIB) požiadal o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ivánskej, Trnavskej cesty a Vrakunskej ulice. Získal ho ešte v roku 2012.

Ide o križovatku so železničným priecestím, ktoré rozdeľuje Ostredky a Trnávku. Súčasťou vybudovania semaforov má byť aj úprava križovatky – vybudovanie samostatného jazdného pruhu smer Trnavská-Vrakunská a pásu pre peších od Vrakunskej ulice cez železničnú trať až po jestvujúcu zastávku MHD na Ivánskej ceste. Zámerom tejto úpravy je križovatku sprehľadniť, vytvoriť lepšie podmienky pre vodičov i chodcov a tým aj zvýšenie bezpečnosti. Podľa riaditeľky Generálneho investora Bratislavy Dany Zálešákovej musí GIB zabezpečiť ešte získanie stavebného povolenia vrátane projektovej dokumentácie, čaká ich výkup niektorých súkromných pozemkov a zriadenie vecného bremena na ďalších pozemkoch. Stavbu má financovať hlavné mesto. Termín realizácie však zatiaľ nie je známy, GIB však žiada vyčleniť peniaze z rozpočtu mesta v budúcoročnom rozpočte.

(red)

Vydanie: November 2014