Seniori s deťmi v jednom športovom tíme

Seniori z ružinovských denných centier a zariadení pre seniorov majú za sebou ďalší ročník športovej súťaže Spojme sa pre šport.

S deťmi zo Základnej školy Medzilaborecká vytvorili spoločné družstvá. Deti tak povzbudzovali starších a seniori zasa svojich detských členov tímov. Schopnosti si zmerali vo viacerých disciplínach – triafali loptou do basketbalového koša, hádzali šípkami do terča, absolvovali slalomový beh či zručnosť s hokejkami. Zvíťazilo družstvo z Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici, ktoré zvyčajne vyhráva všetky ružinovské športové súťaže seniorov.

Súťaž Spojme sa pre šport tento rok obohatila aj tanečná škola elledanse z Miletičoveju ulice, ktorá prišla seniorom predstaviť rôzne kurzy a cvičenia pre starších ľudí. Chcú nimi obohatiť svoju ponuku a rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre seniorov z Ružinova.

Vydanie: November 2014