Seniori sa naučili brániť

Skôr narodení Ružinovčania sa mohli naučiť základy sebaobrany. Seniori, tak ako aj deti, patria k najzraniteľnejšej skupine obyvateľov. Schopnosť ovládať základné hmaty a chvaty sebaobrany im pomôže zvýšiť sebavedomie. Dôležité je najmä to, že sa i oni dokážu brániť v nepríjemných a nečakaných situáciách.

Tréneri sebaobrany seniorom ukázali niektoré únikové techniky spojené s taktickými prípravami. Najdôležitejšia pre nich je prevencia, čo si vlastne na prednáške uvedomili. „Prevencia je najdôležitejšia, či už u detí alebo seniorov, pretože deti si myslia, že už to vedia a seniori, hlavne muži, si myslia, že ešte to zvládnu,“ povedal Tibor Sklut, tréner sebaobrany. Téma skôr narodených Ružinovčanov zaujala, čo dokázal aj veľký počet tých, ktorí prišli na prednášku. „Je dobré, že niečo takéto sa môžeme naučiť. Dúfam, že do situácie, kedy by som to musel využiť, sa nedostanem, ale keď už áno, tak si snáď spomeniem na to, čo som sa tu naučil,“ povedal jeden zo seniorov. Skutočne práve prevencia je veľmi dôležitá, ba priam najdôležitejšia. Seniori vďaka precvičovaniu získajú sebavedomie, naučia sa predvídať, čo na nich útočník chystá a v pravom čase na to zareagovať. Tí, ktorí mali odvahu, si tieto základy mohli aj sami vyskúšať. Techniky, ktoré inštruktori seniorom ukázali, vyplynuli z prieskumu, ktorý sa konal v štyridsiatich krajinách a analyzoval viac ako stotisíc napadnutí. Väčšina prezentovaných techník vychádza z pouličných bojov, ktoré síce nemajú pravidlá, ale vzniknuté situácie sa opakujú. Existuje päť základných modelových situácií, ktoré zodpovedajú až 93 % všetkých napadnutí. „Na tie modelové situácie sme sa snažili nájsť obranné techniky, ktoré sú jednoduché, účinné a ľahko osvojiteľné,“ dodal Sklut. Seniori mohli aj sami iniciatívne popísať situácie, ktoré sa im v minulosti stali, a pýtať sa na aktuálne možnosti bránenia. „Myslím, že po prednáške sa cítim sebavedomejšie, aj keď neviem, či v danej problémovej situácii, by som vedela správne zareagovať! Ale aspoň mám dobrý vnútorný pocit, že som pripravená,“ povedala jedna z účastníčok prednášky. Seniori sa stali vďaka absolvovaných hodinách pripravenejšími na krízové situácie, ktoré na nich vonku môžu čakať.

Marianna Podlucká foto: Radoslav Hoblík

 

Vydanie: Júl - August 2018