Seniori si rozšírili svoje počítačové znalosti

Ružinovskí seniori sa postupne zoznamujú s novými technológiami. Mestská časť pre nich pravidelne organizuje kurzy, kde si môžu zlepšiť svoje počítačové znalosti. Seniori tak opäť absolvovali zaujímavú prednášku priamo v centrále spoločnosti Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Pracovníci firmy mali pre seniorov pripravenú prezentáciu, kde im predstavovali rôzne portály, ktoré im môžu uľahčiť každodenné fungovanie. Zamerali sa hlavne na čítanie dennej tlače, cestovné poriadky či nákup lístkov cez internet. „Chceli by sme povýšiť toto vzdelávanie aj na tému internetovej ekonomiky, čiže nové metódy online nakupovania, platenia,“ vyjadrila sa Henrieta Valková z odboru sociálnych služieb ružinovského miestneho úradu. Ružinov. Pre seniorov znamená online nakupovanie a platby cez internet niečo nové, porovnateľné s príchodom kreditných kariet. Avšak veľa z nich už tieto služby využíva a našlo si k nim cestu. Druhá časť prednášky bola zameraná na otázky. Seniori mali možnosť si priniesť svoje vlastné notebooky, tablety, smartphony a pracovať s nimi. Väčšina z nich bola už v oblasti techniky zručná a zvládali emaily, ukladanie fotiek, ako i vyhľadávanie informácii. Najväčší problém s tým, že ich technika častokrát zrádzala. Vypínali sa im aplikácie alebo tablety vydávali neprimeraný zvuk pri zapnutí. So všetkými týmito otázkami a problémami im ochotne pomohli pracovníci spoločnosti Lenovo, ktorí im aj názorne ukázali, ktoré aplikácie im môžu pomôcť, ako si ich stiahnuť, keďže každý tablet alebo notebook je iný.

Záujem o kurzy a prednášky je veľmi veľký, preto je na tieto akcie obmedzený počet miest. O všetkých aktivitách sa môžu Ružinovčania dozvedieť prostredníctvom nášho mesačníka Ružinovské echo alebo pomocou SMS správ, ktoré sú rozosielané všetkým, ktorí sa prihlásili do databázy.

Marianna Podlucká

Foto: Marianna Šebová

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Máj 2017