Seniori: V dennom centre sa nudiť nebudete

Po ukončení aktívneho pracovného života a potom, ako deti „vyletia“ z rodinného „hniezda“, zažíva veľa seniorov pocit prázdnoty, ba až osamelosti. Vo vyššom veku sa často pridružia aj rôzne zdravotné obmedzenia a pre mnohých seniorov je už ťažšie hľadať si nové záľuby a vytvárať priateľstvá. Ideálnym riešením a príjemným vyplnením voľného času môže byť návšteva niektorého z denných centier, ktorých máme v Ružinove až šesť.

Možností, ako využiť voľný čas na dôchodku, je niekoľko. Ak sú už vaše deti aj vnúčatá samostatné, chcete spoznať nových ľudí alebo si s kamarátmi či kamarátkami nájsť priestor pre zaujímavé aktivity, v denných centrách máte dvere otvorené.

Denné centrá, ktorým sa kedysi zvyklo hovoriť kluby dôchodcov, ponúkajú seniorom veľa príležitostí nielen na relax, ale aj rôzne záujmové činnosti, ako napríklad kurzy, spoločné výlety, návštevy divadiel.

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

V Ružinove máme denné centrá rozmiestnené v niekoľkých lokalitách. Každé centrum má svojho vedúceho, ktorý je vám k dispozícii a rád vám poskytne všetky potrebné informácie nielen osobne, ale v čase otváracích hodín aj telefonicky (čísla nájdete uvedené na konci článku). Informácie môžete dostať aj vtedy, ak napíšte na e-mailovú adresu dennecentrum@ruzinov.sk, prípadne osobne v kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu (Mierová 21) – sociálny odbor.

Všetky centrá zastrešuje odbor sociálnych vecí a financované sú z rozpočtu mestskej časti. Návšteva denného centra vás nebude stáť ani cent, všetky sú vám k dispozícii BEZPLATNE.

Ponúkané aktivity

V dennom centre je pre ružinovských seniorov zabezpečená pestrá záujmová činnosť. Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky. Organizujú turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky šikovných rúk (podľa požiadaviek členov i ďalšie), v ktorých si môžete rozvíjať a udržiavať svoju telesnú i duševnú kondíciu. Súčasťou programu denných centier sú aj tvorivé dielne, prechádzky v prírode, cvičenie, čítanie časopisov, lúštenie krížoviek, spoločenské hry, posedenie prihudbe, diskusný krúžok, rôzne výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia a mnohé ďalšie. Napríklad, v dennom centre Na úvrati sa môžete učiť aj po anglicky. Členovia centier sa stretávajú aj na spoločných posedeniach pri rôznych príležitostiach, ako sú Mikuláš, Vianoce, fašiangy, MDŽ, Veľká noc, ale tiež pri príležitosti sviatkov a životných jubileí členov centra. Kávu, čaj a malé občerstvenie v centrách zabezpečuje mestská časť.

Veľmi užitočnou súčasťou denných centier je aj sociálne poradenstvo. To znamená, že pracovníci mestskej časti vám poradia napríklad aj to, ako vybaviť príspevok na stravovanie, posúdenie odkázanosti na sociálne služby a poskytnú vám tiež informácie o aktivitách mestskej časti.

Nikdy nie je neskoro

Stretnutie s rovesníkmi je pre každého veľkým osviežením. Veď kto vás lepšie pochopí ako tí, s ktorými môžete zaspomínať na staré časy, s ktorými si môžete vymeniť rady ohľadom zdravotných problémov, ktorí ocenia vaše skúsenosti, vedia zdieľať prípadný smútok, alebo naopak, pomôcť vám ho prekonať. Osamelosť nepristane nikomu. Ani mladým, ani tým skôr narodeným. Na nadviazanie nových priateľstiev alebo len kamarátskych kontaktov nie je nikdy neskoro. V každom z týchto denných centier vás radi privítajú. Je na vás, pre ktoré sa rozhodnete. Vyskúšať môžete všetky.

 

Vydanie: Marec 2024