Seniori z Pažítkovej sa budú voziť v rikši

Prípravy na projekt Rikshow must go von! alebo pravidelné Bicyklovanie neobmedzené sa blížia k svojmu záveru. Prvú aprílovú stredu sa dobrovoľníci stretnú na Tyršovom nábreží pri Cyklokuchyni, aby si vyskúšali jazdu v rikši a navzájom sa spoznali.

Študentka Sokratovho inštitútu Petra Tamášová v spolupráci s Cyklokoalíciou 18. apríla slávnostne odovzdá rikšu Christiania taxi z Dánska Domovu dôchodcov na Pažítkovej. Od tohto dňa sa začne naplno jazdiť. Jeden alebo dvakrát v týždni prídu do domova dobrovoľníci, ktorí počas dvoch až troch hodín povozia po okolí domova niekoľko dvojíc seniorov. Ich cesty povedú okolo zrevitalizovaného jazera Rohlík, po Parku Andreja Hlinku alebo smerom k obchodnému domu Retro. Cieľom projektu je znižovanie izolovanosti seniorov v domovoch dôchodcov a ich zviditeľňovanie v širšej spoločnosti, aj s ohľadom na fakt starnutia populácie a dôležitosti otvárať túto tému. Starší ľudia celý dovtedajší život vkladali do spoločnosti materiálne a duchovné hodnoty. Majú čo povedať mladším generáciám s ohľadom na ich celoživotné skúsenosti, či už sa to týka spoločnosti, politiky, priateľstva alebo lásky. Staršia populácia sa ale naopak v súčasnosti pre mladých stáva neviditeľnou, zanedbávanou a nezaujímavou. Projekt Rikshow must go von! podporuje práve stretávanie sa rôznych generácií a podnecuje ich ku komunikácii a výmene skúseností medzi rôznymi generáciami pri príjemnej aktivite bicyklovania. Prísť povoziť seniorov do Domova dôchodcov na Pažítkovej 2 môže ktokoľvek, od stredoškolákov cez vysokoškolákov až po mladších či starších pracujúcich. Dobrovoľníkov stále zháňame. Jazdiť začíname od polovice apríla v stredy, štvrtky, alebo piatky. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlasovať mailom na: rikša.petra@gmail.com

Petra Tamášová, foto: Nikola Orgoňová

Vydanie: Apríl 2018