Servis pre občanov: Čo robiť...po narodení dieťaťa?

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Narodenie dieťaťa je jedným z najkrajších okamihov človeka. Spája sa s ním však aj množstvo povinností a termínov, ktoré musí rodič dodržať. Zároveň štát aj mestská časť poskytujú príspevky, o ktoré si môžu požiadať. Ponúkame vám krátky manuál, aby ste nezabudli na nič dôležité.

Ak máte pred pôrodom a nie ste zosobášení, pribudne vám pred pôrodom ešte trocha administratívy – súhlasné vyhlásenie rodičov (priznanie otcovstva) – všetky potvrdenia sa však vydávajú na počkanie. Presné informácie o tom, ako postupovať, ak je matka rozvedená alebo vdova, resp. ak nie je k dispozícii súhlas otca, nájdete na www. ruzinov.sk (matričný úrad/rodná matrika). Rovnako je dôležité mať už pred pôrodom vybratého pediatra, aby mu nemocnica mohla hneď poslať výsledky základných vyšetrení.

Po pôrode na vás čaká séria podávania žiadostí na rôznych úradoch:

1. vybavenie rodného listu na matrike – potrebujete hlásenie o narodení dieťaťa (pri pôrode v nemocnici zasiela nemocnica, pri pôrode doma hlási rodič) – do 3 pracovných dní od narodenia (rodný list sa vybavuje na matrike podľa miesta narodenia, nie podľa trvalého pobytu matky), vydáva sa rodičom alebo splnomocnenej osobe

2. trvalý pobyt – nahlasuje ho priamo matrika podľa trvalého pobytu matky (ak sa dieťa narodilo v SR)

3. informujte zamestnávateľa – treba doručiť kópiu rodného listu

4. prihlásenie do zdravotnej poisťovne – potrebujete prihlášku poistenca, rodný list, občiansky preukaz

5. pediater – odovzdať prepúšťaciu správu, pre istotu je dobré mať aj rodný list

6. materská dávka – žiadosť vydáva gynekológ a Sociálnej poisťovni ho za vás posiela zamestnávateľ, resp. v iných prípadoch (živnostníci a pod.) osobne

7. príspevok pri narodení, prídavok na dieťa (resp. iné príspevky) – nevypláca sa automaticky, treba o ne požiadať osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo elektronicky (ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom)

8. príspevok od obce – žiadosť je treba podať do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa, Ružinov poskytuje v roku 2020 110 eur (žiadosť je dostupná na www. ruzinov.sk – sociálne služby)

9. ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti – komunálny odpad – nahlasuje sa správcovi, resp. obci

Viac informácií nájdete na slovensko.sk

 

Vydanie: Október 2020