Servis pre občanov: Dôležité termíny pre rok 2023

Dokedy treba požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa? Za akých okolností môže senior získať príspevok na stravovanie alebo príspevok na dopravu? Dá sa získať príspevok na detský tábor? Kto má nárok na príspevok v náhlej núdzi? Kedy treba zaplatiť daň za psa, daň z nehnuteľnosti alebo poplatok za rezidentské parkovanie? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v našom článku.

So začiatkom nového roka prichádzajú aj nové povinnosti. Okrem pravidelných mesačných poplatkov sú to aj také, ktoré majú ročný interval. S týmto obdobím však súvisia aj rôzne žiadosti. Stáva sa vám, že na ne zabudnete? Pripravili sme kalendár - prehľad dátumov - dokedy ich musíte uhradiť, prípadne aby ste nepremeškali zásadnú udalosť.

JANUÁR

Daň z nehnuteľnosti

Ak ste sa počas roka 2022 stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie, spraviť to môžete v papierovej forme (písomne, prípade osobne na adrese Blagoevova 9 v Petržalke) alebo elektronicky.

Pozor: túto daň nespravuje mestská časť, ale hlavné mesto. Podrobné informácie ako ho podať nájdete na www.bratislava. sk (mesto Bratislava – dane a poplatky – daň z nehnuteľnosti). Výzvu na platbu doručuje magistrát v priebehu mája-júna.

Tip redakcie: Minulý rok magistrát testoval veľmi jednoduchú a prehľadnú aplikáciu na úhradu dane z nehnuteľnosti. Po zaregistrovaní majiteľ dostáva všetky informácie e-mailom a platbu môže uhradiť prostredníctvom internetbankingu, napríklad aj jednoducho nasnímaním QR kódu. Aplikáciu na základe vlastných skúseností odporúčame a čakáme na potvrdenie, že bude uvedená do "ostrej" prevádzky.

APRÍL – MÁJ

Prihlášky do MŠ a ZŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa koná spravidla v druhý aprílový týždeň, konkrétny termín nájdete v dostatočnom predstihu na webe mestskej časti, informujú o ňom aj jednotlivé školy a podrobnosti zverejňujeme aj v Ružinovskom Echu.

PRIEBEŽNE

Daň za psa

Každý pes musí byť prihlásený do evidencie v mieste, kde sa prevažne zdržiava. Po prihlásení dostane známku, ktorú kontroluje polícia. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Majitelia psa musia tiež podať daňové priznanie a vyplnené tlačivo treba odovzdať na miestnom úrade (Mierová 21) na oddelení miestnych daní a podnikateľských činností. Samotnú daň treba zaplatiť na základe rozhodnutia, ktoré bude každému majiteľovi doručené.

Rezidentské parkovanie

Ružinovčania, ktorí vlastnia auto a majú trvalý pobyt v Starom Ružinove, na Nivách a v Ružovej doline, dostanú pred uplynutím ročnej lehoty e-mail na ďalšiu úhradu za parkovaciu kartu. Podrobnosti nájdete na webe www.paas.sk.

Neznalosť neospravedlňuje

Strážiť si termíny je mimoriadne dôležité. To, že ste o povinnosti nevedeli, vás neospravedlňuje. Preto si ani ich splnenenie nenechávajte na poslednú chvíľu. Často platí, že v termíne musia byť poplatky už aj uhradené. 

 

Vydanie: December 22 - Január 23