Servis pre občanov: Hnedé nádoby aj nové koše v uliciach

Viac muziky za rovnaké peniaze, dalo by sa povedať o zbere kuchynského odpadu. Mesto Bratislava má túto povinnosť od prvého januára 2023. Keďže však ide o veľký projekt, naplno ho v jednotlivých mestských častiach rozbehne už počas budúceho roka. Za službu si však priplácať nebudete. 

Aj keď mnohé domácnosti si už vedia poradiť s veľkým množstvom odpadu kompostovaním, nie všetok odpad, ktorý sa vyprodukuje v kuchyni, je vhodný vhodiť do bežného domáceho kompostéra. Pokazené a plesnivé potraviny, mliečne výrobky či kosti patria do kuchynského odpadu.

Ak bývate v paneláku, vaša domácnosť dostane jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks kompostovateľných vreciek na rok. Po naplnení vrecko vynesiete do hnedej zbernej nádoby, ktorá bude pred bytovým domom na kontajnerovom stojisku. Ak bývate v rodinnom dome, dostanete aj 20 l hnedú zbernú nádobu, ktorú vyložíte k zmesovému odpadu.

Ak ste si mysleli, že vás to bude stáť ďalšie peniaze, nie je tomu tak. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvyšovať nebude.

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu? Cieľom nás všetkých by malo byť odstrániť ho zo zmesového odpadu, lebo práve bioodpad je najväčším tvorcom skleníkových plynov, znečisťovateľom vôd, pôdy a ovzdušia.

Nové koše v uliciach

V našej mestskej časti sa budú v najbližšom období vymieňať smetné koše, ktoré budú vyhotovené z kvalitnejších materiálov, namiesto plastu bude použitý kov. Umiestnené budú na križovatkách chodníkov, aby čo najviac slúžili okoloidúcim. V zahustenejších oblastiach bude košov viac.

 

 

Vydanie: December 21 - Január 22