Servis pre obyvateľov: Projekt pre vás: Ružinovské predzáhradky

Denno-denne prechádzame okolo predzáhradiek pri bytovkách, ktoré vyzerajú krajšie ako v susedstve. Stále totiž pribúda viac obyvateľov, ktorí sa starajú o to, aby práve tá ich bola upravená a páčila sa aj susedom. Pri ich úprave vám opäť pomôže aj mestská časť a zakúpi pre vás všetko potrebné.

Svoje žiadosti môžu posielať všetci, ktorí sa starajú o predzáhradku pri svojom dome – na nespevnených plochách na verejnom priestranstve. Väčšinou ide o priestor medzi bytovkou a chodníkom, v tesnej blízkosti jednotlivých vchodov do bytového domu.

Žiadateľom môže byť jednotlivec ako fyzická osoba, skupina obyvateľov, ktorí budú na predzáhradke spolupracovať, alebo správca bytového domu ako právnická osoba. Žiadosť môžete podať kedykoľvek v priebehu roka. Avšak dodanie rastlín je viazané len na obdobie výsadbovej sezóny od 15. marca do 15. októbra, na dostupnosti u dodávateľa a od aktuálnych poveternostných podmienok. Ak by ste mali záujem o výsadbu živého plota alebo ruží, je potrebné dohodnúť sa na presný termín, keďže tieto sa sadia na jar alebo na jeseň.

Na základe žiadosti mestská časť podporí predzáhradku pre jeden vchod bytového domu. V prípade, že by o tento druh príspevku mali záujem obyvatelia viacerých vchodov paneláku, môžu podať jednu spoločnú žiadosť, v ktorej však musia byť uvedené viaceré zodpovedné osoby. Dôležité je pripomenúť, že o takúto predzáhradku, sa minimálne počas nasledujúcich troch rokov, nebude starať mestská časť, ale iba obyvatelia daného domu. V prípade nejasností môžete kontaktovať odbor životného prostredia miestneho úradu.

AKO POSTUPOVAŤ?

Podať žiadosť (dostupná na www.ruzinov.sk) písomne na adresu Odbor životného prostredia MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava, resp. e-mailom na predzahradky@ruzinov.sk.

Konzultácia o detailoch spomínaného projektu je možná s odborným zamestnancom odboru životného prostredia Miestneho úradu Bratislava - Ružinov.

Výber konkrétnych rastlín je možný realizovať z katalógu (dostupný na www. ruzinov.sk), aj s možnosťou vyberu substrátu, mulčovacej kôry.

Objednávku zabezpečí mestská časť.

Materiál bude odovzdaný žiadateľovi na základe bezodplatnej dobrovoľníckej dohody uzatvorenej na 3 roky.

Žiadateľ zabezpečí výsadbu a vyhotoví fotodokumentáciu, ktorú zašle odboru životného prostredia.

Viac informácií na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Apríl 2024