Servis pre Ružinovčanov

KONCERT PRE SENIOROV

Máte radi atmosféru swingu, moderného jazzu a blues? Preneste sa do tejto atmosféry na koncerte, ktorý bude vo štvrtok 9. februára o 14:30 vo veľkej sále DK Ružinov. Popoludním bude sprevádzať hudobné zoskupenie La Jana and Her Cats. Vstup je voľný.

 

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV Pozývame všetkých Ružinovčanov, ktorí dovŕšili 80, 90 a viac rokov, na Slávnosť jubilantov. Prihlásiť sa môžete osobne alebo telefonicky do 25. januára v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21.

Slávnosť bude 2. februára vo veľkej sále Domu kultúry Ružinov, presné informácie dostanú prihlásení Ružinovčania.

 

VÝLET PRE SENIOROV

Už 27. februára je naplánovaný výlet seniorov do termálnych kúpeľov BUK v Maďarsku. Prihlásiť sa môžete do 17. februára osobne v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. Výška poplatku závisí od výšky starobného dôchodku.

 

BEZPLATNÉ VÝCVIKY PSOV 

Šteká váš pes na okoloidúcich? Snaží sa vám na prechádzkach vytrhnúť a utiecť? Skáče po iných a vy ste sa doteraz utešovali, že je len hravý, hoci okolie váš názor nezdieľa? Potrebuje tréning. V Ružinove sa môžete na takúto aktivitu prihlásiť bezplatne.

Ten, kto sa chce so svojím psom zúčastniť na bezplatnom výcviku v areáli výbehu psov na rohu ulíc Tomášikova – Ružinovská, musí splniť len dve základné podmienky:

- psík musí byť registrovaný v mestskej časti Bratislava - Ružinov

- majiteľ musí mať trvalý pobyt v Ružinove

Doklady treba doručiť do Kancelárie prvého kontaktu (oddelenie životného prostredia) buď osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu anna.kozmerova@ruzinov.sk a po overení obdrží záujemca e-mail s potvrdením. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 02/ 48 284 452.

Bezplatné výcviky budú jedenkrát do mesiaca, vždy v nedeľu, od 10:00 do 11:00.

Najbližšie termíny sú naplánované na 19. 2., 19. 3., 16. 4., 21. 5.

 

Vydanie: Február 2023